Navigera till sidans huvudinnehåll

Frågor och Svar om Terminaler vid ankomstregistrering

Frågor och svar om ankomstregistreringsterminaler och självbetjäningsterminaler

 1. Vad är det för skillnad på en ankomstregistreringsterminal och en självbetjäningsterminal?
  Svar: I en självbetjäningsterminal kan patienten betala med kort.
 2. Hur fungerar det om patienten har skyddad identitet?
  Svar: Bokningar för en patient med skyddad identitet visas inte i en ankomstregistreringsterminal eller en självbetjäningsterminal.
 3. Hur ska patientens identitet säkerställas när ankomstregistrering/självbetjäningsterminaler införs? Det är jätteviktigt att identiteten är korrekt, till exempel med tanke på blodgrupper?
  Svar: I kallelsen står det att man ska kunna legitimera sig. Detta får då göras senare i processen, inte vid ankomst utan i vårdmötet. Det är en rutinfråga som varje verksamhet behöver ta ställning till.
 4. Kommer patienten att kunna betala sitt vårdbesök med swish?
  Svar: Swishbetalning ligger som ett förbättringsärende hos Cambio (leverantören av Cosmic). Det finns ännu inget beslutat men mer information om det kommer.