Navigera till sidans huvudinnehåll

Frågor och svar om terminaler vid ankomstregistrering

Vad är det för skillnad på en ankomstregistreringsterminal och en självbetjäningsterminal?
Svar: I en självbetjäningsterminal kan patienten betala med kort.

Hur fungerar det om patienten har skyddad identitet?
Svar: Bokningar för en patient med skyddad identitet visas inte i en ankomstregistreringsterminal eller en självbetjäningsterminal.

Hur ska patientens identitet säkerställas när ankomstregistrering/självbetjäningsterminaler införs? Det är jätteviktigt att identiteten är korrekt, till exempel med tanke på blodgrupper?
Svar: I kallelsen står det att man ska kunna legitimera sig. Detta får då göras senare i processen, inte vid ankomst utan i vårdmötet. Det är en rutinfråga som varje verksamhet behöver ta ställning till.

Kommer patienten att kunna betala sitt vårdbesök med swish?
Svar: Swishbetalning ligger som ett förbättringsärende hos Cambio (leverantören av Cosmic). Det finns ännu inget beslutat men mer information om det kommer.