Navigera till sidans huvudinnehåll

Frågor och svar Cosmic Insight

Hur hittar jag Insight i Cosmic?

Insight finns i Cosmic-menyn under Analytics. Om du saknar Insight i menyn kan de bero på att du inte har behörighet till Insight. I nuläget har endast ett fåtal personer behörighet till Insight (de som deltagit i pilotprojektet). Under hösten 2024 kommer Insight breddinföras i den specialiserade vården och fler kommer då få tillgång till Insight. Användare som genomgått grundutbilding i Insight (som består av en ca 15 minuter lång film) kan få grundbehörighet i Insight via Insight-ansvariga på den egna kliniken.

Vem kan skapa frågor i Insight?

Särskild behörighet krävs för att kunna skapa frågor i Insight. För detta krävs särskild utbildning som ges via sektion e-hälsa. Under breddinförandet sker detta för representanter för alla kliniker inom den specialiserade vården under hösten 2024.

Vem kontaktar jag om jag vill skapa en ny fråga i Insight?

Varje klinik inom den specialiserade vården har utsedda personer som kommer få behörighet att skapa frågor i Insight. De kommer få utbildning för detta under hösten 2024 i samband med breddinförandet i den specialiserade vården. Tidsplanen är ännu inte klar för breddinförande av Insight i primärvården. När de Insight-ansvariga på varje klinik fått utbildning kommer de kunna skapa frågor i Insight utefter klinikens behov.

En patient dyker upp i resultatet fast åtgärden som ska saknas faktiskt finns dokumenterad på patienten. Varför?

I många frågor är filtrena skapade så att åtgärden som efterfrågas ska vara kopplad till en viss vårdkontakt. Ibland har registreringar felaktigt gjorts på fel vårdkontakt och då fångas de inte av Insight om frågan är specifik för en viss vårdkontakt. Du kan titta på registreringen i Cosmic och se om den är kopplad till rätt vårdkontakt.

Om detta inte svarar på din fråga kontaktar du den som har skapat frågan (finns angivet för varje fråga i Insight).