Navigera till sidans huvudinnehåll

Frågor och svar om Nova Ward

Här kan du hitta frågor och svar som rör införandeprocessen av Nova Ward i verksamheten. Informationen riktar sig till dej som är en del i införandeprocessen, men den kan också vara intressant för dej som ännu inte startat införandet av Nova Ward

Kan läkaren som är bakjour ta med sjukvårdsplattan för Nova hem?

Ja det går bra. Om plattan inte har eget SIM-kort, så måste den koppla upp sig mot nätverket hemma eller mot eventuell tjänstemobils nätverk. Det finns också möjlighet att beställa en sjukvårdsplatta för Nova som har plats för SIM-kort och då sker uppkoppling via detta. 

Går det att fördela så att ett vårdlag alltid har samma sängar kopplade till detta? 

Ja det kan man göra i vyn "Sängar" i Nova Board. 

Går det att gruppera "paket" i vyn Ordination?

Nej det går inte. Om den vårdande enheten har många paket i sitt urval, går det att använda sökfunktionen genom att skriva de tre första bokstäverna i paketets namn i sökrutan.  Då visas paketen med denna bokstavskombination upp.

Kan man se röntgenbilder via Xero i Sjukvårdsplatta för Nova?

Det kan man inte i nuläget. Arbete pågår för att utreda möjligheten till detta. 

Kan man ställa in teckenstorlek i Nova Ward

Det går inte att ändra teckenstorleken i Nova Ward. Det går att använda sig av funktionen Zooma i "Inställningar" /"Hjälpmedel" för att få en förstoringseffekt i Nova Ward.

Hur vet man vad man ska göra vid införandet av Nova Ward på vårdenheten

Det finns en införandeguide som beskriver processen steg för steg. Införande av Nova Ward i verksamheten  Nova-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)

Kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor under införandeprocessen?

Det kommer att finnas digitala tillfällen för ”Frågor och svar om Nova” regelbundet. Anmälan till dessa sker via LoK.

Går det att låna Nova-plattor för införandegruppen att använda i startprocessen av införandet?

Ja, det går att låna två Nova-plattor under fyra veckor för att hjälpa införandegruppen att komma igång med att lära känna Nova. Under denna period beställs ”Sjukvårdsplatta för Nova” (iPad mini) till vårdenheten, för fortsatt bruk efter låneperioden. Detta sker via Tjänstekatalogen

Hur många personer bör det vara i  införandegruppen?

Vårdenheten behöver utse en tvärprofessionell arbetsgrupp som håller i införandet av Nova Ward. Glöm inte inkludera en IT-kontakt då dessa har en viktig roll i hantering av iPads, interaktiva pekskärmar mm.
Det är också viktigt att ledningen i verksamheten är delaktig i processen samt stöttar, motiverar och ger förutsättningar i arbete med införandet.

Det är bra att ha ersättare som kan gå in i arbetet om någon skulle vara sjuk eller ledig. Dessa personer kommer också att vara superanvändera för Nova, så det är bra om antalet motsvara behovet för detta. Superanvändaren har en stor och viktig roll i användandet av Nova, inte minst vid uppstrarten i verksamheten.

Vilka vårdande enheter använder Nova Ward just nu i Region Jönköpings län? 

  • Akutvårdsavd Jkp
  • Kir avd A Jkp (övre gastro, nedre gastro, KAM)
  • Rehab medklin avd Jkp
  • Urologavd Jkp

Finns det andra regioner som använder Nova Ward som man skulle kunna besöka.

Det går säkert fint att få göra studiebesök på någon av regionens vårdenheter som använder Nova Ward idag. För att det ska bli lättare att samordna studiebesöken, ska ert ärende om detta göras i Tjänstekatalogen, "Frågor till e-hälsa".  E-hälsa kontaktar någon av Nova-enheterena för fortsatt planering av studiebesöket.

När det gäller besök i andra regioner, så är Region Kronoberg, Växjö det som ligger närmast avståndsmässigt för oss. De är i princip klara med sitt breddinförande av Nova Ward.  

Kommer det finnas andra val än ”vårdlag” att välja på, ex. sluss, resurs? 

Det går att konfigurera  andra alternativ av "vårdlag". Den text som står i rutan för vårdlag bestäms av vårdenheten. Till denna kan man också koppla en färg.

Hur vårdenheten på bästa sätt kan få ut maximal nytta av Nova Ward ser man när en verksamhetsanalys har skett av vårdenhetens specifika behov.

Rekommenderas det att sätta en interaktiv skärm på varje expedition?

Hur många interaktiva skärmar vårdenheten bör ha, beror på ert sätt att arbeta. Den interaktiva skärmen är bra att ha om man är flera personer som samlas och gemensamt går igenom läget för patienterna på avdelningen. Om detta sker i flera sammanhang och på flera ställen, är det bra att ha flera interaktiva skärmar.

Om behovet är att medarbetaren arbetar själv med Nova Board, kan en länk till Nova Board läggas i datorn. 

Kan man vara inloggad på tablet och dator samtidigt?

Det går att vara inloggad i Nova tablet samtidigt som användaren är inloggad i Cosmic

Kan alla användare se allt? Ex. usk se läkemedelslista och LINK?

Alla användare kan läsa informationen i Nova. Vad man kan göra i de olika delarna av Nova är styrt av vilken behörighet användaren har. Behörigheterna är de samma som i Cosmic

LINK kan inte användas i Nova i nuläget, utan får hanteras i Cosmic. Det finns önskemål om utveckling angående denna funktion lagda till Cambio.

Varför räknas inte vätskebalansen ner i Nova? 

Vätskebalans räknas ner i Cosmic. I nuläget kommer inte vätska från läkemedelsmodulen, exempelvis infusioner med i Nova. Dessa ska därför heller inte registreras i Nova, då det blir dubbelt. 

Syns dokumentation på statussökorden i IVP vårdplan allmän i både Cosmic och Nova? 

All registrering som sker i Cosmic eller Nova syns på båda ställena. Det går att uppdatera status direkt i Ward Tablet eller Physician.

I avsnitt "Dokumentera i vårdplaner i Nova" beskrivs hur dokumentationen går till.

Manual och rekommenderat arbetssätt Nova Ward och Nova Home Care-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)

Cambios film angående dokumentation i vårdplaner kan se annorlunda ut jämfört med hur det ser ut i vår Region. Anledningen till detta är att vi valt att arbeta med vårdplanerna på ett annat sätt.

CDS vårdskadeprevention – ser det ut som i filmerna?

Vi använder inte CDS vårdskadeprevention i Region Jönköpings län. Detta får ni bortse ifrån i nuläget.

Vem kommer att kunna skriva Nova Sammanfattning?

Nova sammanfattning är ett gemensamt dokument som uppdateras när det dokumenteras på utvalda sökord i journalmallar.

De sökord som speglas från IVP allmän uppdateras när dokumentation sker på utvalda statussökord. 

Går det att få in matbeställning ”Matilda” i iPad? 

I nuläget går det inte. Vi tar med önskemålet till IT-centrum för utredning.