Navigera till sidans huvudinnehåll

Information om Cosmic Nova

COSMIC Nova

Nova är det mobila arbetsstödet för COSMIC, och består av olika applikationer. Informationen riktar sig till dej som vill ha en kort beskrivning av Cosmic Novas olika delar och dess syften och funktioner 

Nova Ward Board, en interaktiv pekskärm

Ger en överblick över patient- och avdelningssituationen.
Här planerar man patienternas aktiviteter tillsammans i teamet. Lämpligt att använda vid t.ex. sittrond eller vid överlämning mellan arbetsskift.

Nova Ward Tablet, en läsplatta (iPad mini)

Cosmic i en läsplatta. Här kan vårdpersonal läsa och registrera journalinformation och hantera aktiviteter förknippade med patientvården. De kan också göra beställningar från Klinisk kemi,  Mikrobiologi, Klinisk fysiologi och Radiologi samt ta del av inkomna svar.

Nova Physician, en läsplatta (iPad mini)

Cosmic i en läsplatta. Här kan vårdpersonal läsa och registrera journalinformation och hantera patienter och aktiviteter förknippade med dessa. I Physician finns utökad funktionalitet jämfört med Tablet. Beroende på behörighet kan man till exempel förskriva läkemedel, läsa inkomna remisser, göra beställningar från Klinisk kemi, Mikrobiologi, Klinisk fysiologi och Radiologi samt ta del av inkomna svar.