Navigera till sidans huvudinnehåll

Om Cosmic Insight

I Insight kan information registrerad i Cosmic sökas fram genom frågeställningar som skapas av användare med särskild utbildning för detta på respektive klinik. 

Urvalen i frågorna kan exempelvis bestå av alla nu inneliggande patienter på en viss avdelning eller alla som haft ett mottagningsbesök senaste veckan. Sedan kan filtreringar göras för att hitta de patienter i urvalet som exempelvis saknar en viss åtgärd. Resultatet kan användas för att säkerställa att rutiner och riktlinjer följs och ger därmed en ökad patientsäkerhet.

Exempel på data som finns att söka på i Insight är vårdkontakter, diagnoser, åtgärdskoder, vårdåtaganden, vårdåtgärder, journalsökord, remisser, klinisk kemi, mikrobiologi, patologi och radiologi. 

Användare har enbart tillgång till data från den egna vårdgivaren, tex inom regionen. Data från vårdgivare utanför den egna organisationen, tex en privat primärvårdsenhet är inte tillgänglig. 

Exempel på frågor

  • Vilka av de nu inneliggande patienterna på avdelning X saknar riskbedömning för fallrisk?
  • Vilka av mottagningsbesöken denna vecka saknar journalanteckning/diktat och/eller DRG-gruppering?
  • Vilka patienter med diagnos Y har inte fått patientinformation?