Navigera till sidans huvudinnehåll

Om Cosmic Messenger Funktionsbrevlåda

Cosmic Messenger Funktionsbrevlåda

Cosmic Messenger Funktionsbrevlåda används för informationsöverföring.I nuläget främst mellan vårdcentraler och kommunal hälso- och sjukvård och där patienter inte har ett pågående vårdsamordningsärende i Link. Öppenvårdsmottagningar har möjlighet att ansluta till Messenger funktionsbrevlåda, men än är det upp till varje öppenvårdsmottagning om detta kommunikationssätt ska användas. För de enheter som inte använder Messenger funktionsbrevlåda gäller lokala rutiner så som brev, telefon och fax.

Beställa ny funktionsbrevlåda

Önskar ni beställa ny funktionsbrevlåda till er enhet görs detta i tjänstekatalogen genom att skicka frågan via "Frågor till sektion e-hälsa" och då ange att det gäller en betällning av ny funktionsbrevlåda. I beställningen är det bra att skicka med vilken inloggningsenhet funktionsbrevlådan skall koppla till samt ange någon/några användare. Behörigheter går senare att komplettera när funktionsbrevlådan finns skapad, genom beställning i tjänstekatalogentjänstekatalogen. Ni kan även skicka med om ni har önskemål om namn på funktionsbrevlådan.

För mer utförlig information om användande av Messenger funktionsbrevlåda, se Riktlinje för Cosmic Messenger Funktionsbrevlåda som meddelandefunktion mellan öppenvård och kommunal hälso-och sjukvård -Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)

Cosmic Link

För användning av Cosmic Link, se Om Cosmic Link

Öppenvårdsmottagningar som har funktionsbrevlåda

Värnamo

 • Medicinmott Vmo
 • BUP mott Vmo
 • BUMM
 • Urologkliniken RJL
 • Barn- och Ungdomsmed mott Vmo
 • Rehabcentrum Dietist RJL
 • Ögonmottagningen Vmo
 • Rehabcentrum Vårdadmin Vmo
 • Hudmott Vmo
 • Kirurgmottagningen Vmo

Eksjö

 • Neurologmottagningen Eks
 • Urologkliniken RJL
 • BUP mott Näs
 • Psykiatriska mottagningen Tranås
 • Psykiatriska mottagningen Nässjö
 • Psykiatriska mottagningen Eksjö
 • Psykiatriska mottagningen Vetlanda
 • Psyk remiss o bedömning Eks
 • Rehabcentrum Dietist RJL
 • Rehabcentrum Vårdadmin Eks
 • Ortopedmottagningen Eks
 • Hudmott Näs

Jönköping

 • Barn-och ungdomshälsan Norr
 • Barn-och ungdomshälsan Söder
 • Barn-och ungdomshälsan Öster
 • Med mott AK Jkp
 • Med mott Hematologi Jkp
 • Med mott Mag-tarm Jkp
 • Md mott Allergi Jkp
 • Med mott Diab och Endokrin Jkp
 • Med mott Hjärtmedicin Jkp
 • Med mott Lungmedicin Jkp
 • Med mott Neurologi Jkp
 • Med mott Njurmedicin Jkp
 • Med mott Reumatologi Jkp
 • Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken Jkp
 • Urologkliniken RJL
 • BUP mott Jkp
 • Psykiatrisk Vårdjour Jkp
 • Geriatriska mott Jkp
 • Rehabcentrum Vårdadmin Jkp
 • Rehabcentrum Dietist RJL
 • Hudkliniken behandlingsenheten Jkp
 • Ögonmottagningen Jkp