Navigera till sidans huvudinnehåll

Om Cosmic Messenger Funktionsbrevlåda

Cosmic Messenger Funktionsbrevlåda

Cosmic Messenger Funktionsbrevlåda används för informationsöverföring.I nuläget främst mellan vårdcentraler och kommunal hälso- och sjukvård och där patienter inte har ett pågående vårdsamordningsärende i Link. Öppenvårdsmottagningar har möjlighet att ansluta till Messenger funktionsbrevlåda, men än är det upp till varje öppenvårdsmottagning om detta kommunikationssätt ska användas. För de enheter som inte använder Messenger funktionsbrevlåda gäller lokala rutiner så som brev, telefon och fax.

Beställa ny funktionsbrevlåda

Önskar ni beställa ny funktionsbrevlåda till er enhet görs detta i tjänstekatalogen genom att skicka frågan via "Frågor till sektion e-hälsa" och då ange att det gäller en betällning av ny funktionsbrevlåda. I beställningen är det bra att skicka med vilken inloggningsenhet funktionsbrevlådan skall koppla till samt ange någon/några användare. Behörigheter går senare att komplettera när funktionsbrevlådan finns skapad, genom beställning i tjänstekatalogen. Ni kan även skicka med om ni har önskemål om namn på funktionsbrevlådan.

För mer utförlig information om användande av Messenger funktionsbrevlåda, se Riktlinje för Cosmic Messenger Funktionsbrevlåda som meddelandefunktion mellan öppenvård och kommunal hälso-och sjukvård -Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)

Öppenvårdsmottagningar som har funktionsbrevlåda

Värnamo

 • Barn- och Ungdomsmed mott Vmo
 • BUMM Vmo
 • BUP mott Vmo
 • Hudmott Vmo
 • Medicinmott Vmo
 • Kirurgmottagningen Vmo
 • Psykiatriska kliniken Värnamo
 • Rehabcentrum Dietist RJL
 • Rehabcentrum Vårdadmin Vmo
 • Urologkliniken RJL
 • Ögonmottagningen Vmo

Eksjö

 • AK-mottagningen Eks
 • Barn- och ungdomsmedicinska mott Eks
 • BUP mott Näs
 • Hematologmottagningen Eks
 • Hudmott Näs
 • Endokrinmottagningen Eks
 • Neurologmottagningen Eks
 • Njurmottagningen Eks
 • Ortopedmottagningen Eks
 • Psykiatriska mottagningen Tranås
 • Psykiatriska mottagningen Nässjö
 • Psykiatriska mottagningen Eksjö
 • Psykiatriska mottagningen Vetlanda
 • Psyk remiss o bedömning Eks
 • Rehabcentrum Dietist RJL
 • Rehabcentrum Vårdadmin Eks
 • Trombosmottagningen Eks
 • Urologkliniken RJL
 • Ögonmottagningen Eks

Jönköping

 • Barn- och ungdomsmedicinska mott Jkp
 • Barn-och ungdomshälsan Norr
 • Barn-och ungdomshälsan Söder
 • Barn-och ungdomshälsan Öster
 • BUP mott Jkp
 • Geriatriska mott Jkp
 • Hudkliniken behandlingsenheten Jkp
 • Med mott AK Jkp
 • Med mott Allergi Jkp
 • Med mott Diab och Endokrin Jkp
 • Med mott Hematologi Jkp
 • Med mott Hjärtmedicin Jkp
 • Med mott Lungmedicin Jkp
 • Med mott Mag-tarm Jkp
 • Med mott Neurologi Jkp
 • Med mott Njurmedicin Jkp
 • Med mott Reumatologi Jkp
 • Rehabcentrum Dietist RJL
 • Rehabcentrum Vårdadmin Jkp
 • Syncentralen Jkp
 • Urologkliniken RJL
 • Ögonmottagningen Jkp