Navigera till sidans huvudinnehåll

Stöd vid införande Cosmic Insight

Specialiserad vård

Under hösten 2024 breddinförs Insight inom den specialiserade vården. Utbildningstillfällen erbjuds en grupp från varje klinik som kommer få behörighet att skapa frågor i Insight och blir ansvariga för införandet av Insight på den egna kliniken.

Mer information riktad till de utsedda personerna från respektive klinik kommer finnas i för ändamålet avsedda samarbetsrum.

Primärvård

En förstudie kommer att genomföras inför ett breddinförande inom primärvården. Exakt tidsplan för detta är ännu inte satt.