Navigera till sidans huvudinnehåll

Terminaler vid ankomstregistrering

Terminaler för ankomstregistrering och självbetjäning

Med en ankomstregistreringsterminal kan patienten själv anmäla sin ankomst. Med en självbetjäningsterminal kan patienten förutom att anmäla sin ankomst även betala för besöket.

  • För båda terminalerna gäller:
    Systemet känner av om patienten har frikort eller ska betala (koppling till eFrikort).
  • Vårdenheter/-mottagningar i samma hus kan ha gemensam terminal.
  • En stor vårdenhet/mottagning kan ha flera terminaler.
  • Fungerar för besök bokade via Cosmic
  • Fungerar för besök bokade via webben

Skillnader mellan terminalerna

  Ankomstregistreringsterminal Självbetjäningsterminal
Tillgänglig Ja Ja
Jag kan anmäla min ankomst Ja, via personnummer Ja, via personnummer
Jag kan betala i kassan/receptionen Ja Ja
Jag kan betala via faktura Ja Ja
Jag kan betala med kort Nej Ja
Passar i Passar i alla verksamheter men framförallt där besöken inte kräver betalning. Passar i alla verksamheter.
Montering Vägghängd, golvplatta finns som tillval.
Golvstående
Kostnad Initial kostnad för vägghängd terminal: 20 596 kr
Initial kostnad för terminal med golvplatta: 25 096 kr
Löpande månadskostnad för dator och support: 846 kr/månad
46 288 kr / år
Beställning Beställs i Tjänstekatalogen.
Leveranstid 4-6 veckor.

Kan beställas efter godkännande av verksamhetens

direktör.Beställningsformulär kan begäras via mail nedan.
Leveranstid 6-8 veckor.

Privata vårdgivare behöver själva skriva inlösenavtal samt skicka med logotyp (som sätts på terminalen innan leverans).

imagedblhf.png