Navigera till sidans huvudinnehåll

Terminaler vid ankomstregistrering

Med en ankomstregistreringsterminal kan patienten själv anmäla sin ankomst. Med en självbetjäningsterminal kan patienten förutom att anmäla sin ankomst även betala för besöket.

  • Systemet känner av om patienten har frikort eller ska betala (koppling till eFrikort)
  • Vårdenheter/-mottagningar i samma hus kan ha gemensam terminal
  • En stor vårdenhet/mottagning kan ha flera terminaler
  • Fungerar för besök bokade via Cosmic
  • Fungerar för besök bokade via webben

Skillnader mellan terminalerna

  Ankomstregistreringsterminal Självbetjäningsterminal
Tillgänglig Ja Ja
Jag kan anmäla min ankomst Ja, via personnummer Ja, via personnummer
Jag kan betala i kassan/receptionen Ja Ja
Jag kan betala via faktura Ja Ja
Jag kan betala med kort Nej Ja
Passar i Passar i alla verksamheter men framförallt där besöken inte kräver betalning. Passar i alla verksamheter.
Montering Vägghängd, golvplatta finns som tillval.
Golvstående
Kostnad Initial kostnad för vägghängd terminal: 20 596 kr
Initial kostnad för terminal med golvplatta: 25 096 kr
Löpande månadskostnad för dator och support: 846 kr/månad
47 407 kr / år
Beställning Beställs i Tjänstekatalogen.
Leveranstid 4-6 veckor.

Kan beställas efter godkännande av verksamhetens

direktör.Beställningsformulär kan begäras via mail nedan.
Leveranstid 6-8 veckor.

Privata vårdgivare behöver själva skriva inlösenavtal samt skicka med logotyp (som sätts på terminalen innan leverans).