Navigera till sidans huvudinnehåll

Viktig information om Cosmic Nova Ward

Här kan du ta del av aktuell information som är viktig att känna till för dej som användare av Cosmic Nova Ward

Nya länkar till Nova Board efter uppgraderingen av Cosmic 17/11 - 18/11

2023-11-14 

Efter uppgraderingen av Cosmic till 3.9 den 17/11 -18/11 behövs det ny länk till Nova Board. För er som har "kiosk-PC" till er Nova Board ska detta ske automatiskt. Om det inte fungerar som tänkt efter uppgraderingen, gör en felanmälan av detta i Tjänstekatalogen.

För er som använder Nova Board på PC behöver den gamla länken bytas ut mot den nya.  Även de länkar som används för automatinloggning i Nova Board behöver bytas ut. Aktuella länkar har förmedlats till "Informationskontakter för Nova" samt till IT- strateg för kirurgisk vård.

För allmän information om uppgraderingsprocessen för Nova, ta del av informationen "Bra att veta inför uppgraderingshelg"

Problem med journaltabellen ”Bastabell slutenvård”  i Nova Ward Tablet och Nova Physician

2023-09-04

Det är för närvarande problem med att använda journaltabell Bastabell slutenvård  i Ward Tablet och Physician för vissa patienter.

Om problemet uppstår som på bilden nedan, är rekommenderat arbetssätt i nuläget att användaren avslutar aktuell journaltabell och skapa en ny för aktuell patient.

Arbete med att rätta felet som gör att det här problemet uppstår för vissa patienter pågår. Vi har ännu inte fått något besked om när rättningen kommer.

Information om effekten på Nova Board av nedstängning av Internet Explorer v 24 2022

2022-06-15

I slutet av vecka 24 2022, kommer Internet Explorer att sluta att fungera. För användare av Nova Board kommer detta inte att få någon påverkan. Enligt Cambio sker en omdirigering till fungerande webbläsare i bakgrunden, så användaren kommer att kunna logga in som vanligt. Detta förfarande har verifierats av IT-centrum, Region Jönköpings län.

Om ni önskar lägga en ny länka till Nova Board på någon dator eller skärm efter nedstängning av Internet Explorer, ska detta ske i webbläsaren ”Edge”.

Om problem uppstår i samband med detta, lägg ett ärende i Tjänstekatalogen för hjälp från IT-Centrum.  

Viktig information om gruppering av svar för Mikrobiologi i Nova

2022-06-02

Efter uppgraderingen till R8.3.04 grupperas mikrobiologisvar på beställningsnivå istället för analysnivå. Kompletterande svar kommer inte i direkt anslutning till tidigare svar, utan hamnar längst ned i beställningen. Se exempel nedan. Arbete med att svaren åter igen ska grupperas på analysnivå pågår. Vid användning av Beställning och svar för Mikrobiologi i Nova uppmanas användaren att vara mycket uppmärksam på detta, så att inga eventuella kompletterande svar missas.  

Viktig information angående fel som hittats i Novas funktion kring presentation av aktiviteter

Ett fel har hittats som berör hur Nova presenterar aktiviteter under vissa omständigheter. Här kommer en beskrivning av felet och under vilka omständigheter som felet uppstår.

Exempel:
En patient är inskriven på vårdande enhet ”Nedre gastro” (kan vara vilken vårdande enhet som helst). Aktiviteter planeras i Nova eller Att göra – patient’.

Patienten har också planerade aktiviteter på en annan vårdande enhet i Region Jönköpings län, exempelvis paket ”Inskrivning sjuksköterska”.

Patienten vårdas fortfarande på Nedre gastro när planerat inskrivningsdatum infaller varför det inte blir någon inskrivning, men de planerade aktiviteterna i samband med inskrivningen ligger kvar.

Dessa aktiviteter kommer då att visas på ”Nedre gastro”, tillsammans med deras egna aktiviteter. Beroende på vilken vy som används, presenteras de på olika sätt.

Presentation i Nova Board

Presentation Physician och Ward Tablet

Rekommenderat arbetssätt tills problemet är löst

I takt med att användandet av Att göra – patient ökar, blir risken för att detta kan hända större. Vi har anmält detta felaktiga beteende till Cambio och arbete med att hitta lösning på problemet pågår.

Innan problemet är löst, ber vi er att alltid öppna en aktivitet innan ni utför den, för att säkerställa att aktiviteten ska utföras av er enhet.

Risk för att Nova visar begränsad information från Cosmics journaltabell

Om det finns 2 aktiva journaltabeller för t ex vitalparametrar (mallen mätvärden) i Cosmic så syns bara den ena i Nova. Det innebär att om man väljer att dokumentera någon vitalparameter i den tabell som inte syns i Nova så visas inte den dokumentationen där vilket blir en patientrisk. För att säkerställa att alla information från Cosmic visas i Nova behöver kan man inte ha två aktiva journaltabeller av samma mall i Cosmic. Vill man av någon anledning starta en ny journaltabell så behöver man vara uppmärksam på om det redan finns en journaltabell av samma mall och i sådana fall avsluta den gamla och vara medveten om att data från den inte visas i Nova.

Om man försöker skapa en ny journaltabell då det redan finns en av samma mall får man upp en kontrollfråga : "Det finns redan en journaltabell för den valda mallen. Vill du fortsätta ändå?" svarar man "Ja" här måste man avsluta den gamla.

I patientöversikten i Cosmic kan historik från 2 olika aktiva journaltabellerna av samma mall visas.

Bra att veta inför uppgraderingshelg

Inför uppdatering till ny Cosmic release 

 1. Se till att Nova Board är uppdaterad innan utsatt startid för uppgradering, för att uppdateringar ska följa med till läskopian för Nova Board
 2. För att alla Ipads ska bli uppdaterade med nya versionen av Cosmic Nova,
  är det viktigt att inga Cosmic Nova appar (förutom läskopia), är igång.
  Enklast säkerställer man det genom att starta om alla Ipad med Nova appar installerade, innan man sätter Ipaden på laddning. Tänk på att läskopian kommer upp senare än utsatt starttid för uppgradering. Se intranätet för tidpunkter.
 3. De Ipads som använder Cosmic Nova läskopia appar är det viktigt att man inte startar några andra Nova appar (för att säkerställa att Ipaden blir
  uppdaterad med den nya Cosmic Nova versionen)

Efter uppdatering till ny Cosmic release 

Om problem uppstår med att starta Cosmic Nova appar (Physician eller Tablet)

 1. Starta om Ipaden
 2. Låt Ipaden ligga 10 min (upp till en timme) innan ni försöker starta någon
  Cosmic Nova app igen
 3. Använd alternativt en annan Ipad för att jobba med Cosmic Nova.

(Innehållsansvarig Johan Svensson, IT-centrum FG Cosmic)

Susann Meyner
e-hälsoutvecklare
Sektion e-hälsa, Folkhälsa och sjukvård