Navigera till sidans huvudinnehåll

Analysyta

Analysyta är ett stöd för att kunna kombinera olika parametrar, t.ex. läkemedel, laboratoriesvar, vätskebalanslista och vitalparametrar.