Navigera till sidans huvudinnehåll

CDS Kliniskt beslutsstöd

Clinical Decision Support (CDS) är en modul i Cosmic som innehåller funktionalitet för kliniska beslutsstöd. Beslutsstödet kombinerar uppgifter specifika för en enskild patient med regelverk baserade på medicinsk evidens. Syftet är att kontrollera följsamhet eller ge råd om vad som är den bästa behandlingen för patienten. Du kan läsa mer om CDS hos Cambio, se relaterade länkar höger sidan.