Navigera till sidans huvudinnehåll

Enhetsöversikten

Enhetsöversikten i COSMIC används som ett stöd och arbetsredskap. Enhetsöversikten finns uppbyggd för två olika verksamhetsområden, en för vårdavdelningar och en för akutmottagningar. Utseendet på de båda vyerna är ungefär detsamma men kolumnerna och funktionerna i vyerna är optimerade för att passa respektive verksamhet så bra som möjligt.