Navigera till sidans huvudinnehåll

Link

Cosmic Link är ett stöd för processer och rutiner avseende samordning mellan hälso- och sjukvård samt socialtjänst för att säkerställa en oavbruten vårdkedja för individer som behöver samordnade insatser.

Superanvändare

Vid frågor vänd dig i första hand till superanvändare på din arbetsplats. 

Tekniska frågor/Felanmälan

Om ditt ärende gäller tekniska frågor/felanmälan anmäl detta i tjänstekatalogen Fråga kundservice IT eller Felanmälan IT & Telefoni. Du kan även kontakta Kundservice på anknytning (010-24) 141 41

Öppettider kundservice

  • Kundservice IT vardagar klockan 07:00-17:00
  • Kundservice IT-vårdtjänster vardagar klockan 08:00-12:00 och 13:00-16:30

Användarfrågor för Cosmic

E-hälsa använder sig av ärendehanteringssystemet ”Tjänstekatalogen” för att kunna hjälpa er ännu bättre. Vi kommer inte att svara på användarfrågor via mail utan ber dig lägga ditt ärende till oss i ”Tjänstekatalogen”
Länk till Tjänstekatalogen: Frågor till sektion e-hälsa

 

Superanvändare

Vid frågor vänd dig i första hand till superanvändare på din arbetsplats. 

Tekniska frågor/Felanmälan

Om ditt ärende gäller tekniska frågor/felanmälan anmäl detta i första hand till ansvarig IT-kontakt eller IT-support i din kommun.
IT-support kontaktar regionens Kundservice IT vid behov.

Användarfrågor för Cosmic

Användarfrågor skickas till e-halsa@rjl.se

Reservrutiner

Reservrutiner och felanmälan i Cosmic-Folkhälsa och sjukvård