Navigera till sidans huvudinnehåll

Samtycke

Patientens samtycke krävs för sammanhållen journalföring och remisser till annan vårdgivare