Navigera till sidans huvudinnehåll

Automatisk överföring av vitalparametrar

Information om automatisk överföring av vitalparametrar är flyttad till Dokumentation av kliniska parametrar - rekommenderat arbetssätt.