Navigera till sidans huvudinnehåll

Taligenkänning (TIK)

Taligenkänning (TIK) är en funktion i Cosmic där du kan tala in journaltexter.

Ökad patientsäkerhet

 • Realtidsdokumentation - dokumentation blir tillgänglig direkt, både i Cosmic och i 1177 Journalen.
 • Minskad administrativ tid ger mer tid för patienten.

Arbetsbelastning och arbetsmiljö

 • Färre diktat - mer tid för vårdadministratörer till övriga administrativa arbetsuppgifter. 
 1. Boka "Informationsmöte om taligenkänning" via LoK. Detta informationstillfälle är tänkt för två ordlistansvariga (superanvändare) och verksamhetschef men användare är också välkomna.
 2. Beslut och godkännande ska tas av verksamhetschef. Verksamhetens ledning behöver även ta ställning till målsättning, förutsättningar och avgränsningar för införandeprocessen. 
 3. Beställ behörighet för ordlistansvariga (två personer per enhet), beställs via taligenkanning@rjl.se
 4. Beställ TIK licenser för användare (inkl. ordlistansvariga), beställs via tjänstekatalogen.
 5. Utbildning av ordlistansvarig sker med hjälp av manualer och utbildningsfilm, se rubrik Manualer och Utbildning och lärande.
 6. Utbildning av användare sker med hjälp av manual och utbildningsfilm, se rubrik Manualer och Utbildning och lärande. Utbildningen sker med stöttning av enhetens ordlistansvariga.
 7. Om ni tror att användarna har behov av hjälp med kodning och tidbokning rekommenderar vi att ni beställer en ny funktionsbrevlåda så att användarna kan skicka messenger till vårdadminstratörer på enheten via en separat funktionsbrevlåda. Beställning av ny funktionsbrevlåda görs via tjänstekatalogen.

Framgångsfaktorer för ett bra införande: 

 • Att ledningen har arbetat fram tydlig målsättning som motiverar införandet på den egna enheten. 
 • Avsätt tid för utbildning och lärande
  Det är viktigt att vara medveten om att dokumentationen för nya användare av TIK kommer ta längre tid under en inlärningsperiod. Positiva effekter för användarna kommer successivt. Riktigt bra flyt i dokumentationen kan dröja, ofta några månader. Tidsvinster görs dock direkt då administrativ tid frigörs från vårdadministratörer som i sin tur kan ta över andra administrativa uppgifter. Vilka uppgifter det kan handla om kan variera från verksamhet till verksamhet men det är viktigt att identifiera dessa och synliggöra positiva effekter till följd av TIK för användarna. 
  En annan viktig vinst man får direkt vid införandet är realtidsdokumentation som ger positiva effekter för både patient och vårdgivare. 

Diktafoner som stödjer funktionen är till exempel Philips SpeechMike III, Philips SpeechMike Premium Touch och Philips SpeechMike Classic

Superanvändare

Vid frågor vänd dig i första hand till superanvändare på din arbetsplats. 

Tekniska frågor/Felanmälan

Om ditt ärende gäller tekniska frågor/felanmälan anmäl detta i tjänstekatalogen Fråga kundservice IT eller Felanmälan IT & Telefoni. Du kan även kontakta Kundservice på anknytning (010-24) 141 41

Öppettider kundservice

 • Kundservice IT vardagar klockan 07:00-17:00
 • Kundservice IT-vårdtjänster vardagar klockan 08:00-12:00 och 13:00-16:30

Användarfrågor för Cosmic

E-hälsa använder sig av ärendehanteringssystemet ”Tjänstekatalogen” för att kunna hjälpa er ännu bättre. Vi kommer inte att svara på användarfrågor via mail utan ber dig lägga ditt ärende till oss i ”Tjänstekatalogen”
Länk till Tjänstekatalogen: Frågor till sektion e-hälsa