Navigera till sidans huvudinnehåll

Uppmärksamhetssignal (UMS)

Uppmärksamhetssignalen (UMS) är en modul i Cosmic. UMS är en sammanfattning av viktig medicinsk information gällande överkänslighet, behandling/tillstånd, vårdrutinavvikelser, smittsam sjukdom och ostrukturerad information.