Navigera till sidans huvudinnehåll

Extern inloggning till Cosmic

Superanvändare

Vid frågor vänd dig i första hand till superanvändare på din arbetsplats. 

Tekniska frågor/Felanmälan

Om ditt ärende gäller tekniska frågor/felanmälan anmäl detta i första hand till ansvarig IT-kontakt eller IT-support i din kommun.
IT-support kontaktar regionens Kundservice IT vid behov.

Användarfrågor för Cosmic

Användarfrågor skickas till e-halsa@rjl.se

Reservrutiner

Reservrutiner och felanmälan i Cosmic-Folkhälsa och sjukvård