Navigera till sidans huvudinnehåll

Picsara

Picsara används via ett värdsystem som Cosmic eller Analytix så att användaren på rätt ställe i arbetsflödet enkelt och säkert kan lagra, nå och hantera digitala media kopplade till medicinsk dokumentation. Med digitala media avses bilder, bildsekvenser, filmer/video samt ljudupptagningar lagrade i digital form. Picsara avser inte att ersätta befintliga specialsystem för digitala media utan används främst där man tidigare saknat systemstöd, såsom för bilder och filmer tagna med "vanlig" digitalkamera. Picsara kan användas inom samtliga förvaltningar inom Region Jönköping samt av privata vårdgivare inom Vårdval.

Superanvändare

Vid frågor vänd dig i första hand till superanvändare på din arbetsplats. 

Tekniska frågor/Felanmälan

Om ditt ärende gäller tekniska frågor/felanmälan anmäl detta i tjänstekatalogen Fråga kundservice IT eller Felanmälan IT & Telefoni. Du kan även kontakta Kundservice på anknytning (010-24) 141 41

Öppettider kundservice

  • Kundservice IT vardagar klockan 07:00-17:00
  • Kundservice IT-vårdtjänster vardagar klockan 08:00-12:00 och 13:00-16:30

Användarfrågor för Cosmic

E-hälsa använder sig av ärendehanteringssystemet ”Tjänstekatalogen” för att kunna hjälpa er ännu bättre. Vi kommer inte att svara på användarfrågor via mail utan ber dig lägga ditt ärende till oss i ”Tjänstekatalogen”
Länk till Tjänstekatalogen: Frågor till sektion e-hälsa