Navigera till sidans huvudinnehåll

Picsara

Picsara används via ett värdsystem som Cosmic eller Analytix så att användaren på rätt ställe i arbetsflödet enkelt och säkert kan lagra, nå och hantera digitala media kopplade till medicinsk dokumentation. Med digitala media avses bilder, bildsekvenser, filmer/video samt ljudupptagningar lagrade i digital form. Picsara avser inte att ersätta befintliga specialsystem för digitala media utan används främst där man tidigare saknat systemstöd, såsom för bilder och filmer tagna med "vanlig" digitalkamera. Picsara kan användas inom samtliga förvaltningar inom Region Jönköping samt av privata vårdgivare inom Vårdval.