Navigera till sidans huvudinnehåll

Primärklassifikation av sjukdomar och åtgärder

DRG (Diagnosrelaterade grupper)

NordDRG är ett sekundärt klassificeringssystem som används inom specialiserad vård, i första hand inom somatisk vård. Klassificeringen sker baserat på redan befintliga data som registrerats vid vårdkontakten men också gjord primärklassificering i form av diagnos- och åtgärdskodning. DRG-viktlistan byts varje år, men det är oftast små förändringar mellan åren. Socialstyrelsen fastställer DRG-viktlistor men priset kommer från Regionernas/Landstingens redovisningar av Kostnad per Patient (KPP).

Superanvändare

Vid frågor vänd dig i första hand till superanvändare på din arbetsplats. 

Tekniska frågor/Felanmälan

Om ditt ärende gäller tekniska frågor/felanmälan anmäl detta i tjänstekatalogen Fråga kundservice IT eller Felanmälan IT & Telefoni. Du kan även kontakta Kundservice på anknytning (010-24) 141 41

Öppettider kundservice

  • Kundservice IT vardagar klockan 07:00-17:00
  • Kundservice IT-vårdtjänster vardagar klockan 08:00-12:00 och 13:00-16:30

Användarfrågor för Cosmic

E-hälsa använder sig av ärendehanteringssystemet ”Tjänstekatalogen” för att kunna hjälpa er ännu bättre. Vi kommer inte att svara på användarfrågor via mail utan ber dig lägga ditt ärende till oss i ”Tjänstekatalogen”
Länk till Tjänstekatalogen: Frågor till sektion e-hälsa