Navigera till sidans huvudinnehåll

Cosmic utbildning

Eventuella patientidentiteter som kan förekomma i dokumenten är fiktiva.

Dokumentera på rätt sätt - Region Jönköpings län

Inloggning i Cambios e-utbildningsportal - Klicka på Jönköping - Kurskatalog ej användarnamn och lösenord. 

imagepaw0u.png

Välj aktuell kurs via sökfunktionen

imagesag1n.png

Sökning/yrkesroll

De yrkesroller som finns i Cambios kurskatalog har enligt Region Jönköpings län kompletterats med text nedan för vägledning gällande t.ex. barnmorska, skötare etc.

Yrkesroller

 • Introduktion till Cosmic - Hyrläkare
 • Läkare slutenvård
 • Läkare öppenvård
 • Sjuksköterska slutenvård - Barnmorska eller sjuksköterska på avdelning
 • Sjuksköterska öppenvård - Barnmorska eller sjuksköterska på mottagning eller i primärvården
 • Undersköterska slutenvård
 • Undersköterska öppenvård
 • Vårdadministratör
 • Vårdpersonal utan läkemedelshantering - Skötare, sjukgymnast, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, logoped, psykolog, audionom, specialpedagog m.fl. 

Cosmic elev
Cosmic elev är en kopia av driftmiljön men utan patientdata och finns hos alla Cosmic-användare. Miljön används för utbildning och övning av Cosmics funktioner. Använd testpatienter. Cosmic elev uppdateras varje vecka till senaste Cosmic-versionen. 

För all övning och testning av funktioner i Cosmic ska Cosmic Elevmiljö användas. Testa aldrig i driftmiljön, använd aldrig verklig patientdata. Fiktiv avdelning och testpatienter i driftmiljön ska endast användas i specifika testsituationer som ska vara avstämda med e-hälsa eller ITC. Loggning sker även på fiktiv avdelning.

Viktigt: Man måste använda personnummer när man söker efter en testpatient i elevmiljön.

Testpatienter för elevmiljön, se nedan: 

Superanvändare

Vid frågor vänd dig i första hand till superanvändare på din arbetsplats. 

Tekniska frågor/Felanmälan

Om ditt ärende gäller tekniska frågor/felanmälan anmäl detta i tjänstekatalogen Fråga kundservice IT eller Felanmälan IT & Telefoni. Du kan även kontakta Kundservice på anknytning (010-24) 141 41

Öppettider kundservice

 • Kundservice IT vardagar klockan 07:00-17:00
 • Kundservice IT-vårdtjänster vardagar klockan 08:00-12:00 och 13:00-16:30

Användarfrågor för Cosmic

E-hälsa använder sig av ärendehanteringssystemet ”Tjänstekatalogen” för att kunna hjälpa er ännu bättre. Vi kommer inte att svara på användarfrågor via mail utan ber dig lägga ditt ärende till oss i ”Tjänstekatalogen”
Länk till Tjänstekatalogen: Frågor till sektion e-hälsa