Navigera till sidans huvudinnehåll

1177 direkt

1177 direkt är en digital ingång till vården där invånaren själv startar sitt ärende och får svara på frågor utifrån sina symtom. Invånarens uppgifter genererar i en automatisk anamnes och en automatisk bedömning som hänvisar till rätt vårdnivå. Invånaren har även möjlighet att ställa frågor av administrativ karaktär.

Användare loggar in i vårdgivargränssnittet via:

Systemadministratör loggar in administratörsgränssnittet via:

Chef och/eller annan utsedd person loggar in i statistikgränssnitten via: 

Beställning och borttag av behörigheter för systemadministratör, till Flygledartorn och Dashboard sker via Tjänstekatalogen av behörig beställare.

Ärenden ska styras till annan verksamhet vid planerad stängning, till exempel vid utbildning. Verksamhetschef ansvarar för att verksamheten är informerad och att rekommendationen för 1177 direkt kan följas. Tillfällig hänvisning ska skickas in via Tjänstekatalogen senast 4 veckor innan stängning.

Glöm inte att uppdatera kontaktkortet på 1177.se vid stängning för att undvika att ärenden lämnas över till icke bemannad vårdcentral. På kontaktkortet ska aktuella stängningstider framgå samt vilken vårdcentral som tillfälligt ansvarar för ärenden i 1177 direkt.