Navigera till sidans huvudinnehåll

1177 e-tjänster

Begäran om aktivering av vårdenhet i 1177 e-tjänster

Följande vårdenhetskonto ska aktiveras: 

Ansvarig enhetschef/verksamhetschef/landstingsadministratör (som fattat beslutet):

Kontaktperson för bekräftelse (om annan än ovan):

Vid aktivering

Följande person/personer ska tilldelas behörighet: 

Begäran om inaktivering av vårdenhet i 1177 e-tjänster

Följande vårdenhetskonto ska inaktiveras: 

Ansvarig enhetschef/verksamhetschef/landstingsadministratör (som fattat beslutet):

Kontaktperson för bekräftelse (om annan än ovan)

Skäl till begäran: