Navigera till sidans huvudinnehåll

1177 Formulärtjänst

(TEST) Beställning av formulär i 1177 formulärtjänst

För mer information följ denna länk Formulärbibliotek | Patientenkäter | SKR

Begäran om aktivering av vårdenhet i 1177 formulärtjänst

Följande vårdenhetskonto ska aktiveras: 

Ansvarig enhetschef/verksamhetschef/landstingsadministratör (som fattat beslutet):

Kontaktperson för bekräftelse (om annan än ovan):

Vid aktivering

Följande person/personer ska tilldelas behörighet: 

Alternativ 1)

Alternativ 2)

”Om inte raderna räcker till kan ni skicka ett mejl till funktionsbrevlåda e-halsa@rjl.se med resterande HSA-id. Skriv Formulärtjänst behörigheter i ämnesraden.”

Ansvarig för formulärens användning i verksamheten, kontroll av innehåll och eventuella uppdateringar: 

Följande formulär önskas

Formulärets namn: 

Beskrivning av formulärets innehåll: 

Formulärets namn: 

Beskrivning av formulärets innehåll: 

Begäran om inaktivering av vårdenhet i 1177 formulärtjänst

Följande vårdenhetskonto ska inaktiveras: 

Ansvarig enhetschef/verksamhetschef/landstingsadministratör (som fattat beslutet):

Kontaktperson för bekräftelse (om annan än ovan)

Skäl till begäran: