Navigera till sidans huvudinnehåll

Digitala kallelser - regionalt införandeprojekt 2021 - 2025

I samband med godkännandet av riktlinjen för digitala kallelser etablerades ett regiongemensamt införandeprogram (hösten 2021). Programmet syftar till att driva, samordna och införa digitala kallelser från regionens alla vårdsystem till 1177 inkorg. 

Införandet sker oftast i två steg:

  • Steg 1 innebär funktionalitet i vårdsystemet för att skicka enkla digitala kallelser till 1177 inkorg. Enkla digitala kallelser ska främst ses som en bokningsbekräftelse, därför behöver vi också skicka papperskallelser.
  • Steg 2 innebär funktionalitet i vårdsystemet för att skicka fullständiga digitala kallelser till 1177 inkorg, med målet att kunna ersätta papperskallelser i så stor utsträckning som möjligt.

Anledningen till uppdelningen i två steg är dels att vi är beroende av leverantörernas utvecklingstakt, dels att all patientinformation som idag skickas med som bilagor till papperskallelsen behöver digitaliseras.

Steg 1 är infört för följande verksamheter/vårdsystem:

  • Screening gynekologiskt cellprov (RHKS) – februari 2022
  • Screening hälsokontroll mammografi (Sectra) – juni 2022
  • Röntgen (Agfa EI) - maj 2023. Se exempel på enkel digital kallelse från röntgen nedan.

Utvecklingsprojekt för steg 2 pågår eller ska starta under 2024.

Steg 1 pågår för:

  • Primärvård och specialistvård Cosmic – pilot och utvärdering för fyra verksamheter pågår till Q2 2024. Planering för steg 2 görs under 2024.

Steg 2 är infört för följande verksamheter/vårdsystem:

  • Klinisk fysiologi (PAF) – pilotstart 2023. Se exempel på digital kallelse nedan.
  • Organiserad prostatacancertestning (OPT kallelsesystem) – pilotstart 2023
  • Blodgivning (Prosang) – april 2024. Se exempel på digital kallelse nedan.

Följande verksamheter/vårdsystem har inte påbörjat anslutning till 1177 inkorg ännu:

  • Tandvården (T4)

Kontakt

Exempel på enkel digital kallelse (Steg 1)

Nedan visas ett exempel på enkel digital kallelse (bokningsbekräftelse) som skickas från röntgens vårdsystem Agfa EI till 1177 inkorg.

Enkel digital kallelse från röntgen

Exempel på fullständiga digitala kallelser (Steg 2)

Nedan visas ett exempel på digital kallelse som skickas från blodcentralernas vårdsystem Prosang till 1177 inkorg.

Digital kallelse blodgivning

Nedan visas ett exempel på digital kallelse som skickas från klinisk fysiologis kallelsesystem PAF till 1177 inkorg.

Digital kallelse från klinisk fysiologi