Navigera till sidans huvudinnehåll

Nationella Patientöversikten, NPÖ, allmän information

NPÖ är lätt att använda och lätt att lära.

Använd NPÖ för att ta del av andra vårdgivares anteckningar om patienten.

Nationell patientöversikt (NPÖ) är ett verktyg som gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos regioner, kommuner och privata vårdgivare över hela landet. NPÖ ger snabbare informationsöverföring mellan vårdgivarna vilket gör att ledtider förkortas.

Systemet ger en snabb överblick över patientdata. Alla regioner är idag anslutna till NPÖ men vad som visas upp kan skilja mellan regionerna då varje region själv beslutar vad man vill visa upp.

NPÖ har en tydlig tidslinje, och erbjuder olika möjligheter att filtrera samt att använda fritextsökning för att enkelt hitta den information man söker.

Läs mer på Ineras webbplats

Nationell patientöversikt - NPÖ, Inera

Gör så här: 

  • Sätt in SITHS-kortet
  • Ange personnummer i vårdmottagarlisten i Cosmic
  • Klicka på Externa applikationer
  • Klicka på NPÖ

Ineras webbplats finns information om NPÖ och hur du kan arbeta i verktyget.

Tveka inte att kontakta regionens systemförvaltare om du undrar över något eller önskar information: 
kerstin.engkvist@rjl.se

Se även klickbox support