Navigera till sidans huvudinnehåll

Om 1177 Egen provhantering

1177 Egen provhantering möjliggör för invånare/patienter att själv bestämma över sina provtagningar - när och var provtagningen ska ske och sedan få provsvaren i 1177 Inkorg. Det går även att beställa en del tester för att själv ta prov hemma. Det gäller till exempel klamydia och gonorré.

Självtest eller provtagning på provtagningsställe

1177 Egen provhantering kan användas för självtest där invånaren beställer hem ett provtagningsskit eller för provtagning på provtagningscentral, vårdcentral eller laboratorium. Invånaren loggar in på 1177.se och kan beställa provtagning utifrån tilldelade erbjudanden (vården tilldelar utvald provtagning till en patient) eller öppna erbjudanden som riktar sig till alla länsinvånare. Efter provtagning och analys får invånaren provsvaret digitalt, tolkad och med information om eventuella åtgärder.

Nyttor

Tjänsten förflyttar delar av provhanteringen från sjukvården till invånaren, som därmed görs mer delaktig och får större ansvar för sin vård. Genom att patienten själv kan beställa provtagning och ta del av sina egna provsvar minskar vårdens administration.

Användning i Region Jönköpings län

Region Jönköpings län erbjuder självtest klamydia och gonorré via 1177 Egen provhantering. Våra invånare kan beställa testet för att ta eget prov på klamydia och gonorré, och har inte någon personlig kontakt med vårdpersonal. Invånaren blir bara kontaktad ifall provsvaret är positivt eftersom dessa sjukdomar omfattas av smittskyddslagen.

Cirka 7 000 provtagningar per år för klamydia och gonorré hanteras via 1177 Egen provhantering.

Exempel på andra användningsområden är provtagning vid diabeteskontroll, kroniska sjukdomar och gynekologiska cellförändringar (HPV).

Läs mer på Ineras webbplats - Egen provhantering - Inera