Navigera till sidans huvudinnehåll

Om 1177 Egen provhantering

1177 Egen provhantering är en e-tjänst som möjliggör för invånare/patienter att själv hantera sina provtagningar. Tjänsten förflyttar delar av provhanteringen från sjukvården till invånaren, som därmed görs mer delaktig och får större ansvar för sin vård.

1177 Egen provhantering kan användas för självtest där invånaren beställer hem ett provtagningsskit eller för provtagning på provtagningsmottagning, vårdcentral eller laboratorium. Invånaren loggar in på 1177.se och kan beställa provtagning utifrån tilldelade erbjudanden (vården tilldelar utvald provtagning till en patient) eller öppna erbjudanden som riktar sig till alla länsinvånare. Efter provtagning och analys får invånaren provsvaret digitalt, tolkad och med information om eventuella åtgärder.

Region Jönköpings län använder i nuläget 1177 Egen provhantering för hemtest klamydia och gonorré. Våra invånare kan beställa hem testet för att ta eget prov på klamydia och gonorré, och har inte någon personlig kontakt med vårdpersonal. Invånaren blir bara kontaktad ifall provsvaret är positivt eftersom dessa sjukdomar omfattas av smittskyddslagen.

Exempel på andra användningsområden är provtagning vid kroniska sjukdomar, Covid 19-provtagning och självtest HPV (komplement till cellprov för kvinnor).

Läs mer på Ineras webbplats - Egen provhantering - Inera