Navigera till sidans huvudinnehåll

Om digitala vårdmöten i Visiba Care

Region Jönköpings läns appar

Ett digitalt vårdmöte fungerar precis som ett vanligt besök, med skillnaden att patienten inte behöver åka till mottagningen för att träffa vårdpersonale, utan kan göra det via ett videosamtal eller meddelande (chatt) på sin mobiltelefon, surfplatta eller dator.

 • För vårdverksamheten innebär digitala vårdmöten möjlighet att erbjuda fler olika sätt att möta sina patienter, öka sin serviceförmåga och möta efterfrågan från invånarna.
 • För invånarna och patienterna innebär digitala vårdmöten en ökad flexibilitet, tillgänglighet och att slippa resor och väntetider.
 • För samhället innebär digiatal vårdmöten en minskad belastning på miljön genom färre resor, att länsborna slipper ta ledigt från sina arbeten och att vård kan utföras på ett effektivt sätt.

Varför digitala vårdmöten?

Det är viktigt att man ställer sig frågan Varför digitala vårdmöten?. Det kan finnas många olika anledningar varför ett vårdmöte på distans kan vara ett bra eller till och med nödvändigt verktyg för vårdmötet.

Vilka anledningar är mest relevanta i din verksamhet, för dig och dina patienter?

Idag finns en förväntning effektiva sätt att möta vården där man är. Vårdmöten utan att behöva träffas i vårdens fysiska rum fungerar i många fall och är efterfrågat. Ta höjd för att patienterna ska kunna möta sin vanliga vårdpersonal digitalt när det är möjligt, utan att behöva vända sig till andra nätläkare.

Videomötet är ett verktyg för att kommunicera och ge stöd och vård precis som telefon och vanliga besök. Men det ger också möjlighet till omvälvande verksamhetsutveckling.

Fördelar för patienten

 • Patienter behöver inte komma fysiskt till vården och utsättas för smittrisk
 • Sparar tid och pengar - slipper resa, ta ledigt från jobb, skola, ordna med barnomsorg, behöver inte avboka tid vid sjukdom osv.
 • En välkänd miljö kan minska psykologiska och fysiska hinder.
 • Kan visa hur hen fungerar i sin hemmiljö eller annan relevant plats
 • Lättare för närstående att delta i vårdmötet, tillsammans eller på distans.
 • Vård på distans kan öppna upp för ökad delaktighet och medskapande hos både personal och patienter.

Fördelar för vårdpersonal 

 • Patienten är legitimerad.
 • Mer information än i telefonsamtal. Förutom att du ser patienten i bild kan ni skriva textmeddelande (chatta) och skicka med bilder eller andra dokument om det behövs.
 • Vårdpersonal utsätts inte för smittrisk
 • Potentiellt kan personalen också spara tid och resor.  
 • Ofta blir videomötet mer effektivt än ett fysiskt besök.
 • Flexibilitet i bemanning över hela länet
 • Vårdpersonal som är i ”karantän” hemma men inte är sjuka, kan jobba och genomföra möten med patienter.

Användningsområden

I Region Jönköpings län sker nu en stor ökning och efterfrågan av videomöten i primärvården, specialistvården och tandvården. En stor andel vårdmöten kan genomföras digitalt helt eller delvis.

Digitalt när det går, fysiskt om det behövs

Digital vård kan inte ersätta alla fysiska besök, men många behandlingar kan genomföras digitalt helt eller delvis. Inspireras av regionens verksamheter som infört en Digital först-strategi som innebär att alla primärvårdsmöten som kan ske digitalt, ska ske digitalt. 

 • Alla återbesök och uppföljningar oavsett yrkeskategori som inte kräver fysisk undersökning
 • Alla samtalskontakter i psykosociala team
 • Vissa hudbedömningar
 • Rondning av SÄBO, hemsjukvård
 • Första bedömning av infektioner
 • Drop-in tider i vårdens väntrum ersätts med drop-in till videomöten.

Förvaltningsorganistaion Visiba Care

Visiba Care är en regiongemensam upphandlad lösning för digitala vårdmöten. I dagsläget har regionen tre appar för invånare i detta system.

 • Privata vårdcentraler och verksamheter inom specialistvården som valt Visiba Care som videomöteslösning använder appen Vårdmöte Region Jönköpings län.
 • Vårdcentralerna Bra Liv använder appen Bra Liv nära
 • Ungdomsmottagningar använder appen Ungdomsmottagningen Online.

Förvaltningsledare 

Förvaltningsgrupp

Verksamhetsrepresentanter och centrala stödfunktioner

 • Anette Magnusson, Ungdomsmottagningen 
 • Niclas Svensson, Ungdomsmottagningen
 • Madeleine Staaf, Ungdomsmottagningen, kommuner, madeleine.staaf@eksjo.se 
 • Johan Carlsson, Vårdcentralerna Bra Liv 
 • Ulf Österstad, Vårdcentralerna Bra Liv
 • Rickard Källberg, Folkhälsa och sjukvård
 • Carina Carlsson, IT-centrum
 • Patrik Kvist, IT-centrum
 • Christofer Ahlberg, specialistvård 
 • Martina Poulsen, Kommunal utveckling
 • Fredrik Sargren, e-hälsa och patientkommunikation
 • Sven-Åke Svensson, e-hälsa och patientkommunikation 
 • Marita Sandqvist, primärvårdsenheten (privata vårdcentraler) 

Systemägare Visiba Care

Christina Jörhall, kommunikationsdirektör