Navigera till sidans huvudinnehåll

Support 1177 Egen provhantering

1177 Egen provhantering utvecklas, driftas och förvaltas nationellt av Inera. Region Jönköpings län är ansluten till tjänsten och nyttjar den för hemtest klamydia och gonorré.

Regional förvaltning sker likt övriga 1177 e-tjänster av sektion e-hälsa inom Folkhälsa och sjukvård med stöd av förvaltningsgrupp e-hälsa på IT-centrum. Kontakta gärna systemförvaltare Niklas Agnesund om du vill veta mer om tjänsten.

Supportsida för invånare/patienter: Support och tekniska krav för e-tjänsterna - 1177.se

Felanmälan och användarstöd för vårdpersonal och systemadministratörer: Felanmälan och användarstöd - Inera