Navigera till sidans huvudinnehåll

Villkorstexter tidsbokning

Det finns möjlighet att lägga in villkorstexten i 4 steg:

  • Mottagningens text
  • Vad bokningen avser
  • Anledning till bokningen (visas bara för invånare om tidbokssystemet tillåter)
  • Bokningsvillkor

För att göra detta behöver man flytta över texten till nya editorn genom att klicka på knappen FLYTTA TILL NYA EDITORN.

 Flytta text till nya editornknapp

Mottagningens text

Skriv in relevant information om mottagningen som invånaren behöver veta. Texten ska inte vara längre än 300 tecken, om den är längre måste invånaren fälla ut den för att läsa resten. Texten behöver inte vara i punktform. Om du vill att en text ska vara en länk så markerar du den och klickar på ikonen för länk i editorn.

Regler för ”Mottagningens text”

  • Format: fet stil, kursiv stil, punktlista, länkar, radbryt, styckesindelning.
  • Ingen teckenbegränsning (300 tecken visas, efter det får den fällas ut), inget krav på att det måste vara en text.

Finns det ingen text kommer invånaren direkt till steg 2 utan att behöva klicka på fortsätt.”

Bild på Bokningen avser, Skriv in information om vad som kan bokas eller vad bokningen avser

Bokningen avser (syns endast i tjänst Boka tid)

Skriv in information om vad som kan bokas eller vad bokningen avser. Texten visas i samband med att invånaren väljer tidstyp. Det är viktigt att texten stämmer överens med de tidstyper som erbjuds. Det är inget krav på att text måste finnas.

Textruta för bokningen avser

Information till vården

Om tidbokssystemet tillåter invånaren att skicka information om anledning inför besöket används denna. 150 tecken är tillåtet. Inget krav på att text måste finnas.

Textruta för information till vården

Villkor för bokning/ombokning/avbokning

Här skriver du villkoren för bokning/ombokning/avbokning, om denna används blir det en checkruta som invånaren måste bocka i för att godkänna villkoren. Texten behöver inte vara i punktlista, texten är inte obligatorisk.

Textruta för villkor för bokningen