Navigera till sidans huvudinnehåll

1177 Stöd och behandling

Stöd och behandling är en nationell plattform. Alla regioner har idag program på plattformen. Det kan vara program för stöd-, behandling, information eller formulär. Olika verksamheter i Region Jönköpings län kan erbjuda olika typer av program. Invånaren loggar in med valfri e-legitimation på 1177.se och kommer där åt sina program som personal aktiverat.

Program Region Jönköpings län

För information om vilka program som finns i Region Jönköpings län – se följande länk: Stöd- och behandlingsprogram - Sydöstra sjukvårdsregionen

Observera att det under varje program, på denna sida, står vilka regioner som har programmet aktivt. Alltså har inte alla regioner alla program på denna sida.

Designstudio

Sydöstra sjukvårdsregionens gemensamma designstudio - Samverkan