Navigera till sidans huvudinnehåll

1177 Stöd och behandling

Stöd och behandling är en nationell plattform. Alla regioner har idag program på plattformen. Det kan vara program för stöd-, behandling, information eller formulär. Olika verksamheter i Region Jönköpings län kan erbjuda olika typer av program. Invånaren loggar in med valfri e-legitimation på 1177.se och kommer där åt sina program som personal aktiverat.

Designstudio

Sydöstra sjukvårdsregionens gemensamma designstudio - Samverkan

Program Region Jönköpings län

För information om vilka program som finns i Region Jönköpings län – se följande länk: Stöd- och behandlingsprogram - Sydöstra sjukvårdsregionen

Observera att det under varje program, på denna sida, står vilka regioner som har programmet aktivt. Alltså har inte alla regioner alla program på denna sida.