Navigera till sidans huvudinnehåll

IT-stöd

Kontakt

Kontakta klinikens superanvändare eller kontaktpersonerna för support eller utbildning.
Nya användare samt borttag av användare beställs via tjänstekatalogen.

Utdata/statistik
Eva Ulff, verksamhetsutvecklare onkologkliniken
eva.ulff@rjl.se
Vid frågor om utdata eller import av regimer från nationella regimbiblioteket
(010-24)21233, 070-5135207

Kontaktpersoner för Cytodos
Ann-Catrin Hultman, sjuksköterska
ann-catrin.hultman@rjl.se
Arbetar med Cytodos på fredagar
(010-24)26436

Anne Hiselius, apotekare
Akuta ärenden övriga dagar än fredagar
anne.hiselius@rjl.se
0703-600491

Systemägare
Anette Peterson
anette. peterson@rjl.se
(010-24)242 95

Systemförvaltare
Caroline Wiklund
caroline.wiklund@rjl.se
(010-24)241 79

IT-modulförvaltare
Fredrik Johansson
fredrik.d.johansson@rjl.se
0730-343402

Vaccinationer i MittVaccin

Alla vaccinationer som ges inom Region Jönköpings län samt privata vårdgivare inom vårdval ska dokumenteras i MittVaccin.

I MittVaccin journal går det att:

  • dokumentera ordination och administration av vaccin
  • hantera vaccinsaldo för att ange vilka vaccin och vilka batcher som finns på respektive enhet
  • boka vaccinationer (används av de enheter som vill ha bokade tider direkt i MittVaccin).

Via MittVaccin webb kan invånare/patienter själva boka tid och fylla i hälsodeklaration.

Felanmälan

Om ditt ärende gäller felanmälan anmäl detta i tjänstekatalogen Fråga kundservice IT eller Felanmälan IT & Telefoni. Du kan även kontakta Kundservice på anknytning (010-24) 141 41

För dig som arbetar i kommunen:

kontakta Kundservice på telefonnummer 010-24 141 41

Pascal är ett nationellt förskrivningsverktyg för förskrivning till patienter som är anslutna till maskinell dosdispensering. Pascal drivas av Inera.
Pascal används av vårdpersonal främst för att förskriva och beställa läkemedel och handelsvaror för patienter som får sina mediciner fördelade i påsar, så kallade dospatienter. Tjänsten riktar sig till regioner, kommuner och privata vårdgivare.

Felanmälan

Kontakta Kundservice på IT-centrum om du behöver teknisk support, anknytning 14141.

Exempel på frågor till kundservice: Jag kan inte logga in i Pascal.

Man kan även vända sig direkt till Inera på 0771-251010.

Kontakt

Implementeringsansvarig
Caroline Wiklund
caroline.wiklund@rjl.se
(010-24)241 79

Användarfrågor Öster/Norr
Anna Centerhed
anna.centerhed@rjl.se
070 6323268

Användarfrågor Söder
Judit Denes
judit.denes@rjl.se
070 5495591

 

Privera är Region Jönköpings läns system för att beräkna ersättning till privata vårdgivare för utförda besök.

Teknisk support

Privata vårdgivare med vårdavtal med Region Jönköpings län kan kontakta Kundservice på IT-centrum för teknisk support.

Kundservice IT

kundservice.it-centrum@rjl.se 010-241 41 41

Öppettider

Kundservice IT: 07:00-17:00

IT-vårdtjänster: 08:00-12:00, 13:00-16:30

Användarsupport

Hänvisas tills vidare till vardval@rjl.se


SITHS-kortet är en elektronisk tjänstelegitimation som du använder för att identifiera dig. SITHS-kortet kan användas både fysiskt som passerkort och elektroniskt för att logga in i olika IT-system. SITHS eID används även för elektronisk signering av till exempel avtal, journalhandlingar och recept.

För att klara nationella krav på säkerhet och identifiering ska alla anställda i Region Jönköpings län ha ett SITHS-kort med foto. Privata vårdcentraler inom vårdval använder också SITHS-kort, men utan foto. För att kunna få ett SITHS-kort krävs att man är upplagd i HSA-katalogen.

SITHS-kortet och dess koder är en personlig värdehandling. Skydda kortet och koderna så att ingen annan kan använda det. Enbart du som användare ska ha koderna till ditt kort. All aktivitet med ditt SITHS-kort loggas och otillbörlig användning kan leda till disciplinära åtgärder.

I god tid innan ditt SITHS-kort går ut kommer du att få ett mejl med beskrivning hur du gör för att förnya ditt SITHS-kort.