Navigera till sidans huvudinnehåll

Aktuellt - kontaktsida

Så lägger man till uppgifter här

Uppgifter läggs in via KKA.

En kontaktsida kan ha flera aktuellt-inlägg som visas samtidigt. I KKA kan man styra i vilken ordning de olika aktuella inläggen visas på kontaktsidan.

Informationen visas i en sektion på kontaktsidan på 1177.se när det finns tillgänglig text.

Länk kan göras till t ex en sida på 1177.se där man kan läsa mer.

  • Rubrik och text ska formuleras så kort och tydligt som möjligt.
  • Informationen ska vara formulerad med enkla ord, kortfattad och riktat till invånaren/patienten (i ”du-form”). Undvik förkortningar.
  • Skriv veckodag, datum och klockslag – inte veckonummer. Formulera enligt Riktlinjer för språket, 1177.se

Exempel 

  • "Från och med torsdag den 20 oktober kan du vaccinera dig mot influensa hos oss."
  • "Nu kan du vara med i våra nystartade x-grupper."
  • "På grund av pågående vägarbete utanför byggnaden kan det vara svårt att hitta parkeringsplats. Välj om möjligt andra transportalternativ än egen bil. Buss 34 och 56 stannar precis utanför huvudentrén."
  • "Vi har öppet hus för X fredag den 6 mars."