Navigera till sidans huvudinnehåll

Ditt besök hos oss - kontaktsida

Så lägger man till uppgifter här

Uppgifter läggs in via KKA.

Underrubriker:

  • Inför ditt besök
  • Under ditt besök
  • Efter ditt besök

Jämför gärna med sektionen ”Information till patient” där innehållet kan vara liknande. Modulen "Ditt besök hos oss" används när man har anledning att förklara mer utförligt.

Exempel på olika texter:

Inför ditt besök:

  • "Vanligtvis behöver du ta blodprover inför ditt besök."
  • "Inför ditt besök skickar vi en kallelse till dig, antingen via 1177 eller per brev, beroende på dina aviseringsinställningar i 1177. Tillsammans med kallelsen skickar vi också ett frågeformulär."

Under ditt besök:

  • "Oftast träffar du först en läkare. Under läkarbesöket pratar ni om dina symtom, vad utredningarna tidigare har visat och hur du mår just nu. Läkaren undersöker dina leder och gör ofta även ett ultraljud. En samlad bedömning görs och oftast ställs även en diagnos under besöket. Du får även möjlighet att ställa frågor.
  • I vissa fall kan utredningen kräva fler undersökningar såsom blodprov och röntgen innan diagnos kan ställas. Efter läkarbesöket går du och en sjuksköterska tillsammans igenom fortsatt vårdplanering, läkemedel och information om diagnosen.
  • Ditt första besök kan ta upp till 2 timmar."

Efter ditt besök:

  • "Vi registrerar x-registret för att följa kvaliteten på vårt arbete och kunna använda resultaten i förbättringsarbeten. Du väljer själv om du vill att dina uppgifter ska registreras eller inte."
  • "Du kommer att bli kallad för återbesök för kontroll av..."