Navigera till sidans huvudinnehåll

Våra e-tjänster - kontaktsida

Så läggs e-tjänster till här

Mottagningen ansluter sig till 1177s inloggade e-tjänster. I det systemet kan e-tjänsteadministratören för mottagningen lägga in egna e-tjänster och göra dem publika för invånaren. Systemet för kontaktsidorna (Hitta vård) hämtar sedan denna information och visar upp denna information på rätt kontaktsida.

Mottagningen har egna e-tjänster, exempelvis från tredjepartsleverantör. Då läggs dessa e-tjänster in manuellt via verktyget KKA, Kontaktkortsadmin och visas upp som e-tjänster under "Våra e-tjänster". Det bör avgöras från fall till fall om det är lämpligt. (E-tjänsten blir markerad med "E-tjänst utan koppling till 1177").

Mottagningen kan hämta och visa upp en eller flera e-tjänster från en annan mottagning via KKA, Kontaktkortsadmin. Det bör avgöras från fall till fall om det är lämpligt (e-tjänsten blir markerad med namnet på den mottagning som e-tjänsten ursprungligt är kopplad till).

När en verksamhet har behov av att lägga till eller ta bort en länk till en e-tjänst kontaktas:

Information om e-tjänsten

Efter namnet på e-tjänsten i sektionen "Våra e-tjänster" på kontaktsidan kan man läsa om vad man kan använda e-tjänsten till.

Om e-tjänsten visas upp automatiskt så hämtas text från villkorstexten. Om en e-tjänst är tillagd via KKA, Kontaktkortsadmin, så ska information om e-tjänsten läggas till manuellt. I båda fallen ska det framgå vad man använder e-tjänster till och vad som gäller vid användning.

Presentation av e-tjänster

E-tjänsterna presenteras i relevansordning för patienten, enligt principen:

  1. E-tjänster för kontakt
  2. E-tjänster för att boka eller beställa tid
  3. Av- och omboka tid
  4. Rådgivning
  5. Egenremiss
  6. Förnya/förlänga/begära t ex recept, hjälpmedel, sjukskrivning, intyg, preventivmedel
  7. Beställa t ex journalkopior, klamydiatest
  8. Stöd och behandling
  9. Synpunkter/förbättringsförslag/klagomål

Det finns ingen begränsning i antalet e-tjänster som en mottagning kan ha, men har man fler e-tjänster än vad som visas i sektionen kan invånaren klicka på "Fler e-tjänster" för att expandera sektionen.

Ansvar

Varje verksamhet ansvarar för att bedöma vilka e-tjänster, utöver de som visas upp automatiskt, som ska finnas på kontaktsidan (inom ramen för vilka e-tjänster som är tillåtna).

Verksamheten ska själva kontrollera att länken till tillagda e-tjänster leder rätt och inte är brutna. Verksamheten ska också ansvara för att informationen (i:et bredvid namnet på e-tjänsten på kontaktsidan) om varje e-tjänst är tydlig och anger hur man använder e-tjänsten.