Navigera till sidans huvudinnehåll

För dig som ska besöka någon - kontaktsida

Så lägger man till uppgifter här

Uppgifter läggs in via HSA-CDA (inför ditt besök: besöksregler, besökstider). Det är bara vårdavdelningar som har inneliggande patienter som använder den här modulen.

Underrubriker:

  • Besöksregler*
  • Besökstider

* obligatorisk uppgift.

Man kan lägga till en kort text efter besökstider, t ex vilken avdelning besökstiderna gäller.

Om man kan besöka avdelningen när som helst så anger man det.

Exempel:

  • "Endast två besökare per dygn"
  • "Undvik starka dofter"
  • "Besök oss inte om du har feber, förkylningsbesvär, diarré, kräkningar eller andra symtom som kan medföra att du smittar"
  • "Ring oss innan ditt besök"
  • "Du kan få information om din anhöriges tillstånd dygnet runt. Samordna gärna så att en anhörig fungerar som telefonkontakt."

Standardtext på mottagning:

  • "En person utan förkylningssymtom får följa med vid besök hos oss".

Standardtext på avdelning på sjukhus:

  • "Högst två anhöriga eller närstående, utan förkylningssymtom, får besöka en patient som vårdas hos oss".