Navigera till sidans huvudinnehåll

Instruktioner för dig som är granskare på 1177.se

Som granskare är du innehållsansvarig för information och fakta på 1177.se. Det innebär att du behöver säkerställa att informationen är korrekt och aktuell. Det innebär också att vara delaktig vid revidering av ditt innehåll.

Så här gör du om du vill ändra i ditt innehåll på 1177.se

Om du ansvarar (är granskare) för en text eller annat innehåll som du vill ha ändrat så - kontakta 1177-redaktionen via e-post

De här uppgifterna behöver 1177-redaktionen:

 • Länk till den sida på 1177.se som ändringen gäller.
 • Tydlig beskrivning av vad som ska läggas till, tas bort eller ändras. Om en text ska ersättas med en annan ska både den nuvarande texten och den nya texten bifogas.
 • Förklaring till varför ändringen ska göras.

1177-redaktionen återkommer med besked om att ändringen är utförd eller med frågor om något är oklart.

Granskarens roll vid revidering

Vid revidering kvalitetssäkrar vi innehållet på 1177.se så att läsarna kan känna sig trygga med att innehållet stämmer. Som granskare är man aktiv under revideringsarbetet och kontrollerar innehållet enligt en checklista.

Man håller också i kontakten med övriga inom sin verksamhet (om det finns fler som står bakom innehållet).

Checklista för revidering av sidor på 1177.se

Innehåll

 • Är innehållet korrekt eller finns felaktigheter?
 • Gäller innehållet för hela Jönköpings län?
 • Jämför det regionala innehållet med det nationella. Om informationen redan finns på den nationella sidan, vad behöver eventuellt finnas kvar på den regionala? Kan man göra om den regionala artikeln till ett regionalt tillägg på den nationella artikeln? Om inte, vad är anledningen till det?
 • När du granskar innehållet, fundera på följande:
  - Vad är innehållets syfte?
  - Vilken målgrupp är informationen till för?
  - Vilka vanliga frågor vill läsaren ha svar på?

Struktur och språk

 • Följer innehållet strukturen i Textstrukturer i artiklar, 1177.se?
 • Är innehållet strukturerat enligt ordningen:
  1. Vad kan jag göra själv?
  2. Vart vänder jag mig om jag behöver råd och stöd?
  3. Vart vänder jag mig om jag behöver vård?
 • Följer innehållet språkriktlinjerna? Texten ska vara skriven i ”du”-form och kunna förstås utan förkunskaper. Tänk på att använda ett enkelt språk som vem som helst kan relatera till och förstå.

Länkar

 • Fungerar ev. länkar?
 • Finns länk till ev. prisuppgifter?
 • Finns länk till kontaktsida/-or för kontaktuppgifter och information om var man får hjälp?
  - Om sidan/regionala tillägget hänvisar till en kontaktsida, finns tillräcklig information på kontaktsidan?
 • Finns länk till information där man kan läsa mer?

Filer och filmer

 • Om sidan har en pdf-fil ska du ta reda på om informationen i den går att göra om till webbsida, e-tjänst, annat alternativ eller tas bort.
 • Gäller innehållet i filmen på den regionala sidan/tillägget för hela Jönköpings län?
 • Finns undertext på filmer?