Navigera till sidans huvudinnehåll

Läs mer - kontaktsida

Så lägger man till uppgifter här

Uppgifter läggs in via HSA-CDA.

De gråa rutorna är länkar till sidor på 1177.se, och i vissa fall andra webbplatser.

Informationen som man länkar till ska vara relevant för verksamhetens patienter.

Obligatoriska länkar

 • "Prisinformation" (tekniskt obligatorisk).
 • "Så väljer du mottagning" (gäller alla vårdcentraler).
 • ”Service och hitta rätt på X-sjukhuset” (mottagningar på sjukhus).

Exempel på innehåll på 1177.se att länka till:

 • Kostnader och ersättningar
 • Instruktioner inför en undersökning, behandling eller rehabilitering efter en operation
 • Olika vårdformer
 • Hjälpmedel
 • Sjukdomar och besvär
 • Vård och stöd för barn
 • Hälsoråd
 • Hit vänder du dig om du behöver råd eller vård
 • Undersökningar och provtagningar
 • Rehabilitering och habilitering

Några exempel:

En kvinnohälsovårdsmottagning kan ha länkar till sidor på 1177.se om:

 • kontroller under graviditeten
 • föräldraträffar
 • gynekologisk cellprovtagning
 • att föda barn
 • graviditetstest
 • preventivmedel
 • könssjukdomar

En specialistmottagning kan ha länkar till sidor på 1177.se om:

 • sjukdomar och besvär (diagnoser)
 • undersökningar
 • behandlingar
 • rehabilitering
 • sjukresor och färdtjänst