Navigera till sidans huvudinnehåll

Om oss - kontaktsida

Så lägger man till uppgifter här

Underrubrik:

 • Det här kan du få hjälp med

Om oss

Uppgifter läggs in via HSA-CDA.

Texten ska kortfattat beskriva verksamheten och vad man får hjälp med. Läsaren ska snabbt förstå att man har kommit till rätt mottagning och vem man vänder sig till. 

Här kan man också ange vilka typer av behandlingar, tjänster, stöd, råd, undersökningar verksamheten erbjuder (har man mer information kan det vara lämpligt att använda sektionen Det här kan du få hjälp med). 

Det här kan du få hjälp med

Uppgifterna läggs in via KKA.

Sektionen kan användas när det finns ett behov av att beskriva mer om vad man erbjuder, t ex: information om behandling, utredning, rådgivning, stöd eller rehabilitering.

Här kan man ha med kontaktuppgifter till en enhet på mottagningen, utan egen kontaktsida (t ex annat telefonnummer än huvudtelefonnumret på kontaktsidan) och telefontider. 

Länka gärna till att läsa vidare på faktasidor på 1177.se.

Här ska man inte:

 • ha information som bara gäller under viss tid, t ex kurser vissa datum.
 • publicera pdf-filer (p g a bland annat tillgänglighetskrav).
 • ha med mejladress (om inte särskilda skäl föreligger och att det framgår vad mejladressen ska användas till).*

* Enligt datainspektionen ska man undvika e-post för känsliga eller integritetskänsliga uppgifter. GDPR ställer höga krav på hur personuppgifter hanteras).

Skrivregler

Formulera texten efter Språkliga riktlinjer - 1177

 • Texten ska ha en personlig och vänlig ton.
 • Texten ska riktas till läsaren, utgå från patientens/invånarens situation. "du-form" bör användas i så stor utsträckning som möjligt. T ex "Du är välkommen till oss när..." istället för "Vi jobbar med..." eller ”här bedrivs X-vård”.
 • Använd inte ord som kräver förförståelse, är svårtolkade eller onödigt vårdorienterade, som t ex "handlägga", "tillämpa", "vitala parametrar", "operatören", "patientcentrerat", "tillstånd", "hematuri" och "infektionsbenägenhet". Skriv enklare uttryck och ord som de flesta personer förstår och kan relatera till istället.
 • Förkortningar ska undvikas (i så fall endast välkända förkortningar).

I "Om-oss-texten" ska man inte:

 • berätta om verksamhetens vision eller hur kompetent verksamheten är. Patienten förutsätter den bästa vården.
 • skriva hur verksamheten har organiserat sig eller hur många anställda man har.
 • ange e-postadress.
 • skriva i text att man hittar verksamhetens e-tjänster på någon annan verksamhets kontaktsida. Om patienten ska kunna komma åt samma e-tjänst från olika kontaktsidor så ska den istället speglas upp på kontaktsidan från huvudmottagningen.
 • skriva vad verksamheten inte erbjuder. Om det t ex står "Vi har ingen sjukgymnastik” så kommer kontaktsidan upp vid en sökning på "sjukgymnastik" eftersom sökmotorn inte förstår ordet "inte".
 • ange t ex telefonnummer och öppettider. Det finns andra ställen som är avsedda för den typen av information.

Formateringar

Det går inte att formatera text. Om man t ex behöver en underrubrik kan man välja stora bokstäver (versaler). Behöver man göra en lista kan man använda bindestreck som ersättning för punkter.

Man får inte kopiera text från programmet "Word" eftersom det då kommer med otillåtna formateringar som ställer till det tekniskt. Texten ska skrivas in direkt i fältet "Om oss" i HSA-CDA, eller kopieras från programmet "Anteckningar"/"Wordpad".

Texten ”Mer om”

Om det finns behov av ytterligare förklaringar kan fältet "Mer om" i HSA-CDA användas. Texten visas direkt under den text där verksamheten beskrivits.

Exempel:

 • "Hos oss finns spansktalande sjuksköterska."
 • "Om du blivit diagnostiserad med cancer får du en kontaktsjuksköterska som ger dig råd, stöd och samordnar din vård och behandling."

Exempel på formuleringar

Exempel på tonalitet och olika sätt att formulera text i sektionen ”Om oss”:

Barnmorskemottagning

"Till oss kommer du för hjälp med preventivmedel, graviditetstester och råd kring din sexuella hälsa. Du kan också komma till oss för att göra ett gynekologiskt cellprov eller testa dig för könssjukdomar. När du är gravid följer vi dig och ditt barns hälsa och utveckling."

Tandvård, parodontologi

"Vi undersöker, utreder och behandlar dig som har tandlossning. Du får också hjälp när du behöver tandimplantat eller har en infektion runt ett implantat."

Astma/KOL-mottagning

"Mottagningen vänder sig till dig som har allergiska besvär, astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Vi kan hjälpa dig med:

 • spirometritest, där lungfunktionen mäts
 • information om hur du själv kan hantera din sjukdom på bästa sätt
 • ansträngningstest
 • råd vid allergi och överkänslighet och träning i att använda medicin och hjälpmedel."

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning

"Till vår specialistmottagning kommer barn och ungdomar som har medicinska sjukdomar, till exempel astma, diabetes, kroniska mag- och tarmsjukdomar eller hjärtsjukdomar. Vi erbjuder rådgivning, utredningar och behandlingar."

Bröstmottagning

"Till oss är du välkommen för utredning, diagnostisering och behandling av bröstrelaterade sjukdomar, till exempel bröstcancer. Vi följer upp och genomför kontroller om du tidigare har behandlats för bröstcancer. Hos oss får du stöd och råd både kring din sjukdom och behandling. Om du har fått en bröstcancerdiagnos genomför vi detaljerade undersökningar. Du får en kontaktsjuksköterska som ger dig råd, stöd och samordnar din vård och behandling."

Gynekologisk mottagning

"Om du har gynekologiska besvär är du välkommen till oss. Vi kan bland annat hjälpa dig som har oregelbundna eller rikliga blödningar, infektioner i underlivet, eller besvär med vulva, framfall eller klimakteriet. Du kan vända dig till oss för rådgivning och behandling av olika kvinnosjukdomar. Vi kan också hjälpa dig att komma i kontakt med kurator för samtal."

Hjärtmottagning

"Hos oss utreds och behandlas du som har hjärtsvikt, kranskärlssjukdom, klaff-fel och förändrad hjärtrytm. Hos oss undersöks du med hjälp av ultraljud och EKG. Det är också till oss du kommer för pacemakerkontroll. Vi erbjuder också hjärtskola och hjärtgymnastik."

Njurmottagning

"Till njurmottagningen kommer du om du har njursvikt och behöver specialistvård. Om du har genomgått en njurtransplantation eller donation följs du upp och kontrolleras. Njurmottagningen utför även transplantations- och donationsutredningar."

Ungdomsmottagning

"Vi är till för dig som är från 13 år till och med 21 år och som har frågor om saker som påverkar dig som är ung. Hos oss får du preventivmedelsrådgivning och kan ta prov för sexuellt överförbara sjukdomar (STI). Du kan också få samtalsstöd om du vill.

Besöken är kostnadsfria. Alla som jobbar på ungdomsmottagningen har tystnadsplikt.

Besök också gärna ungdomsmottagningen på nätet: www.umo.se"

Vårdavdelning

"Här vårdas du när du har behov av vård dygnet runt och behöver vara inlagd på sjukhus. Det kan vara vid akuta sjukdomar eller skador, infektioner, cancervård eller vård i samband med operation.

På avdelningen kommer du att möta många olika personer under dygnet. När du vårdas på avdelningen kommer det att finnas en läkare med ansvar för dig."