Navigera till sidans huvudinnehåll

Relaterade mottagningar - kontaktsida

Så lägger man till uppgifter här

Uppgifter läggs in via HSA-CDA. 

Knapparna under ”Fler mottagningar inom” är klickbara och visar fler mottagningar med samma vårdutbud.

OBS! Man ska inte lägga till mottagningar som hör till samma klinik - det är alltid relevansen för patienten som styr!

Här ska andra mottagningar som är relevanta för verksamhetens patienter finnas, t ex rehabiliteringsmottagning eller provtagningsmottagning.

Exempel

  • Hänvisning till andra mottagningar när den egna mottagningen är stängd på kvällstid eller helger.
  • Vårdcentraler hänvisar till laboratorier, närmast närakutmottagning och eventuella filialer
  • Mottagningar som delar e-tjänster 
  • Förlossningsavdelning hänvisar till BB vårdenhet och BB hemvård