Navigera till sidans huvudinnehåll

Så söker du vård hos oss - kontaktsida

Så lägger man till uppgifter här

Uppgifterna "remisskrav" och "åldersregler" läggs in via HSA-CDA ("Inför ditt besök"). 

Man kan skriva in uppgifter om hur man söker vård via KKA. Texten visas som en inledning i sektionen.

Underrubriker:

  • Remisskrav
  • Åldersregler*

* obligatorisk information.

"Remisskrav" och "Åldersregler" visas i samma sektion.

Remisskrav

Här beskrivs t ex vad som gäller kring egenremiss eller att det inte krävs remiss. Eftersom det i Jönköpings län inte krävs remiss, med undantag för ögonsjukvård, röntgen eller viss provtagning, så ska inte bara "ja" anges.

Exempel:

  • "Det krävs ingen läkarremiss för att komma till oss. Du kan själv ta kontakt eller skicka en egenremiss där du beskriver dina besvär.
  • "Vi rekommenderar dig att i första hand kontakta din vårdcentral för en vårdbedömning och hjälp med remiss."
  • "Innan du kommer till oss behöver du, i de flesta fall, få vissa undersökningar eller provtagningar gjorda. Din behandling kommer därför igång fortare om du först vänder dig till din vårdcentral för att få en remiss."

Ålder

Vilken åldrar på patienter/invånare vänder sig verksamheten till? Ange alltid  ålder, även om ni vänder er till alla åldrar.

Exempel:

  • "Vi tar emot patienter i alla åldrar." (ange 0-99 i HSA-CDA)
  • "Vi tar emot patienter som är 20 år eller äldre." (ange 20-99 i HSA-CDA)
  • "Vi tar emot patienter som är 6 år eller yngre." (ange 0-6 i HSA-CDA)
  • "Vi tar emot patienter som är 13-21 år." (ange 13-21 i HSA-CDA)