Navigera till sidans huvudinnehåll

Patientinformation

Här hittar du under en övergångsperiod regionspecifik patientinformation och filmer som förmedlas via patientmöten i Jönköpings län. Innehållet har olika anledningar inte publicerats på 1177.se. Det struktureras utifrån programområden som används i kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård.