Navigera till sidans huvudinnehåll

Patientkontrakt

Information och stöd för arbete med patientkontrakt riktar sig till vårdgivare, verksamhetschefer och hälso- och sjukvårdspersonal. Här finns information om patientkontraktets olika delar och hur överenskommelsen dokumenteras i Cosmic, olika material för införande av patientkontrakt, om att följa resultat och kontaktpersoner. Enligt överenskommelsen God och nära vård 2024 ersätts begreppet patientkontrakt med Dokumenterad överenskommelse. I Region Jönköpings län används Dokumenterad överenskommelse/patientkontrakt.