Navigera till sidans huvudinnehåll

Fondmedel (under uppbyggnad)

Regionen förvaltar flera så kallade donationsstiftelser. Du som är kurator kan hjälpa privatpersoner som är folkbokförda i Jönköpings län och som uppfyller bestämmelserna för respektive stiftelse att ansöka om bidrag.

Privatpersoner kan ansöka om bidrag till exempelvis glasögon eller läkemedel. Maxbeloppet att söka är 1 000 kronor per tillfälle. Bidrag kan sökas en gång per år och inte oftare än vartannat år. Om ansökan blir beviljad beror på antalet ansökningar och på hur stor summan som ska fördelas är. Det är folkbokföringsadressen som avgör vilka donationsstiftelser en person kan söka bidrag från.

Ansökan

Ansökningsperioden är den 1 augusti (?) till den 30 september och ansökan sker på blanketten Ansökan om donationsmedel.

Det är viktigt att motivera varför ansökan görs, beskriv exempelvis social och ekonomisk situation, hälsobakgrund samt vad som ska göras med eventuellt bidrag. Ansökan ska överensstämma med behov utifrån sjukdomssituation.

För att ansökan ska vara giltig måste ett intyg från en kurator som har god kännedom om den sökande och den sökandes ekonomi skickas med. Vårdgivaren informerar om vad som behövs för att ansökan ska vara komplett. Om ansökan är ofullständigt ifylld eller saknar nödvändiga handlingar får den sökande ett skriftligt avslagsbeslut och måste göra en helt ny komplett ansökan.

Ansökan skickas till Region Jönköpings län, Diariet, Regionens Hus, Husargatan 4, Box 1024, 551 11 Jönköping, märk kuvertet ”Donationsmedel”. Det går också bra att mejla ansökan till adressen diariet@rjl.se.

Den sökande får alltid ett skriftligt beslut om bidrag beviljas eller inte. Beroende på antalet sökanden kan beskedet dröja några veckor från sista ansökningsdagen. Om den sökande får ett bidrag kommer besked om beloppets storlek och utbetalning via Swedbank och SUS.

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

I första hand prioriteras de sökande som inte har beviljats fondmedel föregående år. Det gör att handläggningstiden och besked om beslut kan bli förlängt för sökande som beviljats fondmedel föregående år. Handläggningstiden kan variera beroende på olika saker:

 • I början av året inväntar Ekonomiservice bankens besked om årets tilldelning av fondmedel. Vanligtvis kommer beskedet i mars-maj och därefter kan beslut fattas.
 • I månadsskiftet november-december avstannar utbetalning av fondmedel på grund av bokslut. Detta medför att vi måste ha ansökan senast 30 september.

Handläggningstiden är cirka 2-3 veckor efter sista ansökningsdag? Xxxx??

Hantering av personuppgifter

Ansökan behandlas med sekretess. Personuppgifter i en ansökan behandlas av Region Jönköpings län enbart i syfte att bedöma ansökan. Om den sökande vill få information om hur personuppgifter behandlas av regionen kan den sökande begära detta skriftligt på adressen nedan. Det är också till den adressen som den sökande vänder sig om hen vill begära rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter.

Region Jönköpings län
Box 1024
551 11 JÖNKÖPING

Fonder att söka medel från

Aneby, Tranås, Eksjö, Nässjö, Vetlanda och Sävsjö kommuner

 • Samfond för patienter vid Höglandssjukhuset Eksjö-Nässjö
 • Samfond för patienter vid Tranås vårdcentrum
 • Samfond för patienter vid Vetlanda vårdcentrum
 • Kristina Johanssons donationsfond. Donationsvillkor saknas.

Närmare upplysningar kan lämnas av kurator vid respektive klinik på Höglandssjukhuset Eksjö-Nässjö.

Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo kommuner

 • Samfond för patienter vid Värnamo sjukhus
 • Samfond för patienter vid Gislaveds vårdcentrum
 • SA och Matilda Johanssons fond. Avkastningen är avsedd att användas till extra rekreation utöver semester för sjuksköterskor och sjuksköterskeelever inom Jönköpings län.

Närmare upplysningar kan lämnas av kurator på respektive klinik på Värnamo sjukhus.

Jönköpings kommun

 • Samfond för patienter vid Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.
 • Inga Ohlssons minnesfond. Avkastningen är avsedd att användas till nytta och nöje för patienter som lider av epilepsi.

Närmare upplysningar kan lämnas av kurator på respektive klinik på Länssjukhuset Ryhov.

Ansökningsblankett