Navigera till sidans huvudinnehåll

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet används som begrepp för att beskriva hur en plats, lokal eller en verksamhets service och tjänster fungerar för personer med funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning ska på lika villkor som andra ha tillgång till: - lokaler och miljöer - information och kommunikation - service och tjänster