Navigera till sidans huvudinnehåll

Förenlighetsprövning genom MG-test

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

MG-test = Mottagare-Givare test, (tidigare korstest)

När transfusion av erytrocyter ska ges till en patient med irreguljära erytrocytantikroppar prövas patientens plasma mot erytrocyter från varje tilltänkt givare. Kontroll sker av patientens blodgrupp och antikroppsscreening utförs för att kontrollera att ytterligare antikroppar inte tillkommit.

Provtagningsmateriel:

EDTA-rör (3 mL, lila propp).

Remiss

BASTEST/BLODBESTÄLLNING

Röretikett

Provtagningsföreskrifter

Ansvarig provtagare intygar med sin namnunderskrift att provtagningsföreskrifterna följts. Prov som inte tagits enligt gällande föreskrifter undersöks ej. Förnyad provtagning krävs.

OBS! Prov för förenlighetsprövning ska enligt Socialstyrelsens föreskrifter tas vid annat provtagningstillfälle än prov för blodgruppering.

Avsteg från denna regel får endast göras vid akut transfusionsbehov och då på den behandlande läkarens ansvar.

Giltighetstid

MG-test kan utföras på prov som är högst 3 dygn gammalt (provtagningsdagen + 2 dygn).

Blodenheter kan reserveras till och med dag 4, (provtagningsdagen + 3 dygn).

Blodrekvisition

Av blanketten ska framgå hur många enheter som beställs, eventuella krav på enheterna samt transfusionsdag.

Svarstid

Vid akut beställning ca 60 minuter om patientens antikroppar är tidigare kända och kompatibla erytrocyter finns tillgängliga. I övriga fall sker en individuell bedömning beroende på vilka antikroppar som patienten har och hur transfusionsrådet lyder. 

Svarsrutin

Transfusionsdokument medföljer beställda blodenheter. Detta kan innehålla anvisningar för hur transfusionen ska utföras.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Madelaine Andersson

Gäller från

2018-12-11

Version

1.0

Handlingstyp

Beskrivning

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Madelaine Andersson

Dokument-ID

105817

Källa

Evolution