Navigera till sidans huvudinnehåll

Cerebrospinalvätska, provtagning

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Cerebrospinalvätska, provtagning

 

  • Rekommenderad total provtagningsvolym är 10 mL på vuxna eller 4 mL på barn< 6 år.
  • Vid misstanke om subarachnoidalblödning eller oklar medvetandepåverkan tappas den totala Csv-volymen i 4 rör vilka ska numreras i tappningsordningen.

4 rör à 2,5 mL märkta med patientID, provetiketterna skickas med vid sidan om.

                       

  • Vid övriga frågeställningar (infektion, inflammation, flödeshinder, neurologisk utredning, malignitetsutredning, demensutredning) bör hela provvolymen tappas i ett rör.

 

1 rör à 10 mL märkt med patientID, provetiketterna skickas med vid sidan om.

  • Vid uppkomst av stickblödning, tag gärna ett första ”slaskrör” à 1-2 mL och tappa resterande provvolym i ett nytt rör.
  • Provtagningsrör märks endast med patientidentitet (använd Patientetikett från BOS). Vid blödningsfrågeställning numreras rören 1 – 4. Vid stickblödning märks första röret med ”slask” (se ovan).
  • Samtliga provetiketter lämnas tillsammans med det märkta provet/proverna till laboratoriet (förslagsvis sammanhållna med gummisnodd runt provrör). Beställningen skickas på vanligt sätt i BOS.
  • Observera att även blodprov behöver tas vid beställning av Csv/P-Glukos, Csv/S-Albuminkvot, Csv/S-Proteinprofil, Csv/S-Borrelia-ak, Csv/S-Neurotropa virus, Csv-Infrysning av prov.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Britt-Mari Arvidsson

Gäller från

2021-06-10

Version

6.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Britt-Mari Arvidsson

Dokument-ID

86113

Källa

Evolution