Navigera till sidans huvudinnehåll

Cosmic Vårdadministration, Självbetjäningsterminal med betaldel, rekommendation

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

Boka i Tidbok och ange patientavgift

 1. Sök fram aktuell patient
 2. Gå till menyn Resursplanering/Tidbok/Resurs
 3. Högerklicka och boka en tid i tidbok
 4. Fyll i uppgifter i bokningsunderlaget (kontakttyp, besökstyp osv)
 5. Välj aktuell patientavgift och ev. besökskostnad, Spara/Boka

Bild 1 Boka i Tidbok och ange patientavgift och ev. besökskostnad

Bild 2 Boka i Tidbok och ange patientavgift.

Boka i Bemannad vårdtjänsttidbok

 1. Sök fram aktuell patient
 2. Gå till menyn Resursplanering/Tidbok/Vårdtjänst
 3. Högerklicka och boka i aktuell Vårdtjänsttidbok
 4. Fyll i uppgifter i bokningsunderlaget (kontakttyp, besökstyp osv)
 5. OBS! När vårdtjänsttidboken är bemannad behöver inte yrkesroll anges för att kunna välja patientavgift.
 6. Spara/Boka

  Se bild nedan:

Bild 3 Boka i Bemannad vårdtjänsttidbok

Boka i Obemannad vårdtjänsttidbok

 1. Sök fram aktuell patient
 2. Gå till menyn Resursplanering/Tidbok/Vårdtjänst
 3. Högerklicka och boka i aktuell Vårdtjänsttidbok
 4. Fyll i uppgifter i bokningsunderlaget (kontakttyp, besökstyp osv)
 5. OBS! För att kunna välja aktuell patientavgift måste yrkesroll också vara vald i bokningsunderlaget.
 6. Spara/Boka

  Se bild nedan:

Bild 4 Boka i Obemannad vårdtjänsttidbok

Skapa bokningsunderlag för Planerade vårdåtgärder

För att kunna välja aktuell patientavgift måste Ansvarig vårdpersonal eller Yrkesroll vara vald i bokningsunderlaget.

Se bild nedan:

Bild 5 Skapa bokningsunderlag för Planerade vårdåtgärder

Inför övergång till ankomstregistrering via självbetjäningsterminal med betaldel

Ej bokade (planerade) och bokade poster som finns i ”Planerade vårdåtgärder” och som är skapade före självbetjäningsfunktionen hanteras enligt nedan:

Sök fram bokade poster från Planerade vårdåtgärder utan angiven Patientavgift

 1. Gå till menyn Resursplanering/Planerade vårdåtgärder
 2. Ange sökurval för bokade patienter, kryssa i rutan ”Saknar patientavgift”, klicka Sök
   
 3. Markera aktuell patient, högerklicka, välj ”Registrera självbetjäning”
   
 4. Välj aktuell patientavgift, klicka OK
 5. För att se eventuell bokningsinformation dubbelklicka på bokningsunderlaget som då öppnas.

Sök fram ej bokade poster utan angiven patientavgift i Planerade vårdåtgärder

 1. Ange sökurval för ej bokade patienter, kryssa i rutan ”Saknar patientavgift”, klicka Sök
   
 2. Markera aktuell patient, högerklicka, välj ”Registrera självbetjäning”

   
 3. Välj aktuell patientavgift, klicka OK
 4. För att se eventuell bokningsinformation dubbelklicka på boknings-underlaget som då öppnas.

Ansvarig vårdpersonal eller Yrkesroll

Om Ansvarig vårdpersonal eller Yrkesroll inte är vald i bokningsunderlaget kan avgift inte väljas.

 1. Markera aktuell bokning, högerklicka och välj Bokningsunderlag.
 2. Välj ansvarig vårdpersonal i listan.
 3. Spara
   

Kontaktregistrera via kontaktkassa, se Resursplaneringsmodulen och rekommenderat arbetssätt i obemannad vårdtjänsttidbok.

Registrera besök som bokats i obemannad vårdtjänsttidbok

Vid bokning i obemannad vårdtjänsttidbok rekommenderas att välja vårdpersonal i en kontaktkassa.

Kontaktkassan ska vara öppen i bakgrunden. För detta krävs behörighet i Cosmic ”VA utökad”.

Besökslistan

Utgå från besökslistan, högerklicka och välj alternativet vårdkontaktregistrera för att komma till kontaktkassan.

Kontaktkassa

I kontaktkassan väljs aktuell vårdpersonal och legitimationssätt.

Självbetjäningskassan

Öppna kassan ”Självbetjäning”

För att terminalen ska fungera måste kassan i Cosmic vara öppen och bokningarna rätt registrerade.

De bokade besöken kan ankomstregistreras i terminalen 1 timma före bokad tid och 4 timmar efter.

Försöker patienten registrera sig under andra tider visas hänvisning att gå till receptionen.

Patienten registrerar sig med sitt fullständiga personnummer.

Patienter med skyddad identitet kan inte använda självbetjäningsterminalen inte heller patienter med A- eller C-nummer.

Om patienten har flera samplanerade besök kan terminalen hantera dessa om det endast är ett som skall betalas. Är det flera av besöken som har avgifter hänvisas patienten till receptionen av terminalen.

Ångra ankomstregistrering

Om patienten vill ändra eller ångra en registrering som gjorts i terminalen måste detta ske i en annan kassa i receptionen. Se rutinbeskrivning kassa.

Har patienten betalt med kort får köpet återbetalas genom BABS-terminalen som finns i receptionen. Det kommer då att bli minus i den kassarapporten, och det är viktigt att ange rätt orsak i ångra rutan som kommer upp, att besöket ankomstregistreras i självbetjäningsterminalen.

Faktura

Begärs faktura i terminalen hanteras det som ordinarie rutin samt att det visas på kvittot.

Uteblivet besök

Hanteras i receptionens kassa enligt ordinarie rutin.

Stängning av kassa

Kassan stängs enligt ordinarie rutin och skriv ut ett avstämningskvitto som skickas till patientkontoret. Kvitto från NETS-terminal hämtas av patientkontoret från NETS-Webbsida

Kvittorullar

Dessa kommer beställas av inköp och hanteras i Raindance.

Kontroll i faktureringsöversikten för Vårdcentraler, Psykiatrin samt Kvinnohälsovården

När utomlänspatienter bokas och skall kunna anmäla sig i självbetjäningsterminalen måste ni även välja besökskostnad i bokningsunderlaget. Det är den avgiften som faktureras hemlandstinget.

När ni väljer besökskostnad i bokningsunderlaget för dessa patienter kommer det i rutan besökskostnad stå t.ex. Östergötland, vilket ni då väljer.

Då besökskostnad inte är obligatorisk vid bokningen är detta lätt att missa och kontroll måste därför göras i faktureringsöversikten, se bild nedan.

Sidinformation

Innehållsansvarig

Angelina Ferm

Gäller från

2023-01-13

Version

5.0

Handlingstyp

Rekommendation

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Angelina Ferm

Dokument-ID

154161

Källa

Evolution