Navigera till sidans huvudinnehåll

Användarstöd

eFrikort

eFrikort införs i Region Jönköpings län den 14 maj 2019

Det är en regional tjänst som kommer att bli en nationell tjänst via Inera. När den nationella tjänsten är klar kan patienten följa status på betalda avgifter och eFrikort via 1177.se.

Vad innebär det för dig som hanterar frikort

Du behöver fortsättningsvis inte stämpla i något högkostnadskort.

Även belopp från andra regioner/landsting som är anslutna till eFrikortstjänsten är medräknade i informationsrutan i kassavyn i Cosmic.

Du behöver inte utfärda något ”fysiskt” frikort och inte heller själv hålla reda på datum eller räkna ihop beloppen i högkostnadshäftet.

Webbportal för eFrikort

Du hittar webbportalen under externa applikationer i Cosmic. Det går bra att lägga eFrikort som en favorit i Cosmic, du hittar då länken fortsättningsvis till vänster vid Mina genvägar i Cosmic.

Personnumret som är aktivt i Cosmic följer inte med till webbportalen för eFrikort utan du måste söka fram personen i webbportalen.

Behörighet och SITHS-kort

För att få behörighet till webbportalen eFrikort behöver du ha ett SITHS-kort samt giltig pinkod. Även en kortläsare där SITHS-kortet sätts i behöver anslutas till datorn.

HSA-teamet på IT-centrum ska ha fått in listor från verksamheterna med användar-id på de som ska ha behörighet till eFrikort, så det är klart till starten den 14 maj. Om det därefter tillkommer användare eller att användare ska tas bort skickar er HSA-administratör en beställning till IT-centrum.HSA@rjl.se  

När nytt gränssnitt för HSA/CDA är klart kommer verksamheternas HSA-administratörer själva kunna lägga på och ta bort behörighet för eFrikort.

Förändringar i Cosmic

Det mesta är som vanligt. Det du behöver uppmärksamma är en informationsruta som kommer upp när du söker upp patienten i kassan i Cosmic. Du behöver uppmärksamma om patienten är nära att nå frikortsbelopp. Om patienten har en mindre summa kvar för att komma upp till frikortsgräns än vad patientavgiften är för det aktuella besöket väljer du i kassavyn ”Upp till frikort” i listboxen Avgiftsreducering. Sedan räknar Cosmic ut beloppet och du kan arbeta vidare med transaktionen som vanligt. Om patienten når beloppet för frikort skapas ett sådant automatiskt i Cosmic. Du ska alltså inte själv registrera frikort i Patientkortet i fliken frikort.

Första gången patienten kommer

Inför starten av eFrikort den 14 maj 2019 förs alla giltiga frikort över till det nya systemet. Däremot kommer vi att behöva lägga in alla besöksavgifter manuellt för de som inte uppnått frikort ännu.

När patienten besöker vården första gången efter införandet 14 maj 2019 och har betalat till exempel 250, 500, 750 eller 1000 kr, behöver du som arbetar i kassan logga in i webbportalen innan du registrerar dagens besök, och föra över de tidigare besöksavgifter patienten vill ha med i eFrikort. Besöksavgifterna läggs in ett och ett.

Därefter går allt automatiskt med överföring från Cosmic. Du behöver alltså inte gå in i webbportalen varje gång.

Fysiska frikort

All information finns sparad i våra system, därför behövs inte fysiska frikort. 

Utskrift

Du kan skriva ut frikortsintyg till patienten eller om patienten inte uppnått frikort kan man skriva ut registrerade avgifter. Patienten ska exempelvis besöka vårdgivare som inte är ansluten till eFrikort.

Kvitton från vårdgivare som inte har eFrikortstjänsten

Om patienten varit på ett besök hos en privat vårdgivare inom Region Jönköping eller en vårdgivare i ett annat landsting/region t.ex. Region Kalmar som inte är anslutna till eFrikort och har kvitton från dem, behöver det registreras manuellt i eFrikort. Det skriftliga underlaget ska visa vilken vårdgivare patienten besökt, vilket datum och belopp. Har patienten ett besökskvitto ska patientens namn eller personnummer framgå av kvittot. Vi registrerar inte avgifter i eFrikort baserat på muntlig information.

Om patienten uppvisar ett frikort från annat län eller icke-ansluten vårdgivare ska frikortet registreras in som frikort från annan vårdhuvudman med giltighetstid och frikortsnumret från det fysiska kortet.

Patienter som ska till andra län

Patienter som uppger att de ska söka vård hos en vårdgivare som inte är ansluten till eFrikort eller som ska till ett annat landsting/region som inte är ansluten till eFrikort kan få ett intyg med sig.

Receptionspersonal skriver ut intyg om frikort eller sammanställning om registrerade besök från webbportalen för eFrikort, se rubrik Utskrift.

Anslutna regioner och landsting

 • Stockholms läns landsting
 • Region Gotland
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Region Västmanland
 • Region Dalarna
 • Landstinget Sörmland
 • Region Kronoberg
 • Region Östergötland
 • Region Uppsala
 • Västra Götalandsregionen
 • Region Halland
 • Norrbottens läns landsting
 • Region Jönköping

Stryka besök

Stryka besök, så kallade taktiska val, endast tillåtet första gången patienten besöker vården efter att eFrikort införts

Första gången patienten besöker vården efter att eFrikort har införts, har patienten för sista gången möjlighet att göra ett ”taktiskt” val, det vill säga, bestämma vilket besöksdatum i högkostnadshäftet som ska föras över i eFrikort-tjänsten som första datum. Det går dock inte stryka något som redan finns registrerat i eFrikort.

Samma rutiner som tidigare om patienten betalat för mycket

Har patient fått en faktura som ska delbetalas upp till 1150 kr.

 • Meddela Patientkontoret.
 • Registrera den delsumma som patienten ska betala upp till frikort i eFrikort.

Har patienten fått betala mer än 1150 kr.

 • Registrera in avgifterna upp till 1150 kr i eFrikort.

Skicka in underlag på de avgifter som överstiger 1150 kr för återbetalning.

Vid ”problemsituationer” som oklarheter kring betalningar/giltighetstider m.m. – be patienten kontakta Patientkontoret 010-243 50 44.

Region Jönköping gör inga återbetalningar om patienten inte visat underlag och därmed betalat för mycket. Om patienten betalat för mycket hos en privat vårdgivare hanteras eventuell återbetalning på samma sätt som tidigare av varje enskild vårdgivare.

Observera att slutgiltigt frikort inte ändras trots rättning av besöksavgift. ”Lagt kort ligger”.

Kontaktuppgifter till patientkontoret

Region Jönköpings län
Verksamhetsstöd och service
Område ekonomi, hus 18
575 81 Eksjö
opv@rjl.se
Tfn: 010-243 50 40

Patienter från EU och utvandrade svenskar

Medlemskap som ingår i eFrikortstjänsten

 • Medlem EU/EES/Konvention
 • Medlem skyddade personuppgifter

Medlemskap som inte ingår:

 • Medlem asyl
 • Medlem utland
 • Medlem utlandssvensk utan konvention

Avgifter som inte högkostnadsgrundande

 • Patientavgift inom företagshälsovården
 • Patientavgift hos helt privata vårdgivare
 • Patientavgift som betalas av asylsökande
 • Patientavgift vid uteblivet besök/sent återbud
 • Besök som är hälsovård t ex vaccinationer, hälsokurva
 • Slutenvårdsavgift på sjukhus

Patientavgiften i Cosmic för uteblivet besök och sent återbud går inte över i webbportalen eFrikort. Avgift för hälsovård t.ex. vaccination, hälsokurva, se ”Registrering av ej frikortsgrundande avgifter”

Samtycke

Avgifter från andra vårdgivare ses endast som en klumpsumma och information om att registrering finns för annan vårdgivare. För att kunna se detaljer som är registrerade av annan vårdgivare måste man be om patientens samtycke. Exempelvis om patienten har frågor om vad som är registrerat i detalj. Kom ihåg att direkt efter du tagit del av informationen stänga samtycket igen.

OBS! Inget samtycke ska tas in från patienter med skyddad identitet – patienten i fråga kan inte efterge sekretessen. Du ska alltså inte fråga om patientens samtycke utan hänvisa patienten till respektive vårdgivare.

Utträde

Patient som inte önskar att avgifterna ska registreras i eFrikortstjänsten kan begära utträde. Patienten ska då fylla i Blankett utträde eFrikort.

Frikortsregistret

I samband med att eFrikort införs stängs ”gamla” Frikortsregistret för registrering.

Mer information

För personal:

 • Intranätet eFrikort
 • Manualer och användarstöd Cosmic Vårdadministration

För privata vårdgivare:

Se relaterade länkar: eFrikort – Elektroniskt frikort för sjukvård i Jönköpings län

För patienter och närstående:

Se relaterade länkar: Patientavgifter i Jönköpings län

Behöver du hjälp eller support

Manualer finns intranätet.

Tekniska frågor:

kundservice@rjl.se
Tfn: 010-241 41 41

Ekonomiska frågor:

opv@rjl.se  
Tfn: 010-243 50 40

Användarfrågor:

sjukvardens.itstod@rjl.se

Överblivna remsor och frikort

Har ni överblivet material i form av remsor och frikort går det bra att skicka till:

Region Jönköpings län
Verksamhetsstöd och service
Område ekonomi, hus 18
575 81 Eksjö

Sidinformation

Innehållsansvarig

Eva-Marie Malmtoft

Gäller från

2020-06-26

Version

1.0

Handlingstyp

Rekommendation

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Eva-Marie Malmtoft

Dokument-ID

154505

Källa

Evolution