Navigera till sidans huvudinnehåll

Användarstöd

STYRANDE DOKUMENT RJL 20170823

eFrikort

eFrikort infördes i Region Jönköpings län den 14 maj 2019.

Det är en regional tjänst som kommer att bli en nationell tjänst via Inera i slutet av 2023. När den nationella tjänsten är klar kan patienten följa status på betalda avgifter och eFrikort via 1177.se.

Vad innebär det för dig som hanterar frikort

Du behöver fortsättningsvis inte stämpla i något högkostnadskort.

Även belopp från andra regioner/landsting som är anslutna till eFrikortstjänsten är medräknade i informationsrutan i kassavyn i Cosmic.

Du behöver inte utfärda något ”fysiskt” frikort och inte heller själv hålla reda på datum eller räkna ihop beloppen i högkostnadshäftet.

Webbportal för eFrikort

Du hittar webbportalen under externa applikationer i Cosmic. Det går bra att lägga eFrikort som en favorit i Cosmic, du hittar då länken fortsättningsvis till vänster vid Mina genvägar i Cosmic.

Personnumret som är aktivt i Cosmic följer inte med till webbportalen för eFrikort utan du måste söka fram personen i webbportalen.

Behörighet och SITHS-kort

För att få behörighet till webbportalen eFrikort behöver du ha ett SITHS-kort samt giltig pinkod. Du behöver även en kortläsare där SITHS-kortet kan sättas i för anslutning.

HSA-administratören på er enhet tilldelar behörighet enligt de instruktioner som finns i HSA-förvaltningens manualer på regionens intranät.
CDA manual, Redigera personpost - eFrikort: https://intranat.rjl.se/dokument/evo/b4aabcc9-b385-4bcf-804b-d5e0491ab6b3?pageId=53963
CDA manual, Verksamhets- och vårdmedarbetaruppdrag samt namnbyte av Verksamhetschef: https://intranat.rjl.se/dokument/evo/788feac0-4a23-4860-8b10-4db65949c9dc?pageId=53963.

eFrikort i Cosmic

Det du behöver uppmärksamma är en informationsruta som kommer upp när du söker upp patienten i kassan i Cosmic. Du behöver uppmärksamma om patienten är nära att nå frikortsbelopp. Om patienten har en mindre summa kvar för att komma upp till frikortsgräns än vad patientavgiften är för det aktuella besöket väljer du i kassavyn Upp till frikort i listboxen Avgiftsreducering. Sedan räknar Cosmic ut beloppet och du kan arbeta vidare med transaktionen som vanligt. Om patienten når beloppet för frikort skapas ett sådant automatiskt i Cosmic. Du ska alltså inte själv registrera frikort i Patientkortet i fliken frikort.

Fysiska frikort

All information finns sparad i våra system, därför behövs inte fysiska frikort. 

Utskrift

Du kan skriva ut frikortsintyg till patienten eller om patienten inte uppnått frikort kan man skriva ut registrerade avgifter. Detta kan behövas om patienten exempelvis ska besöka vårdgivare som inte är anslutna till eFrikort.

Kvitton från vårdgivare som inte har eFrikortstjänsten

Om patienten varit på ett besök hos en privat vårdgivare inom Region Jönköping eller en vårdgivare i ett annat landsting/region som inte är anslutna till eFrikort och har kvitton från dem, behöver det registreras manuellt i systemet eFrikort. Det skriftliga underlaget ska visa vilken vårdgivare patienten besökt, vilket datum och belopp. Har patienten ett besökskvitto ska patientens namn eller personnummer framgå av kvittot. Vi registrerar inte avgifter i eFrikort baserat på muntlig information.

Om patienten uppvisar ett intyg på frikort från ett annat län eller en icke-ansluten vårdgivare ska detta registreras in som frikort från annan vårdhuvudman med giltighetstid och frikortsnumret från det fysiska kortet/intyget.

Patienter som ska till andra län

Patienter som uppger att de ska söka vård hos en vårdgivare som inte är ansluten till eFrikort eller som ska till ett annat landsting/region som inte är ansluten till eFrikort kan få ett intyg med sig. Receptionspersonal skriver ut intyg om frikort eller sammanställning om registrerade besök från webbportalen för eFrikort, se rubrik Utskrift.

Anslutna regioner

 • Region Blekinge
 • Region Dalarna
 • Region Gotland
 • Region Gävleborg
 • Region Halland
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Region Jönköping
 • Region Kronoberg
 • Region Norrbotten
 • Region Skåne
 • Region Stockholm
 • Region Sörmland
 • Region Uppsala
 • Region Västerbotten
 • Region Västernorrland
 • Region Västmanland
 • Region Östergötland
 • Västra Götalandsregionen

Stryka besök

Stryka besök, så kallade taktiska val, är inte tillåtet. Det går inte heller att stryka tidigare registreringar i eFrikort.

Patient som betalat för mycket

Har patienten fått en faktura som ska delbetalas upp till 1300 kr.

 • Meddela Patientkontoret.
 • Registrera den delsumma som patienten ska betala upp till frikort i eFrikort.

Har patienten betalat mer än 1300kr.

 • Registrera in avgifterna upp till 1300 kr i eFrikort.

Skicka in underlag på de avgifter som överstiger 1300 kr för återbetalning.

Vid ”problemsituationer” som oklarheter kring betalningar/giltighetstider m.m. – be patienten kontakta patientkontoret 010-243 50 44.

Region Jönköping gör inga återbetalningar om patienten inte visar underlag som intygar att hen betalat för mycket. Om patienten betalat för mycket hos en privat vårdgivare hanteras eventuell återbetalning av varje enskild vårdgivare.

Observera att slutgiltigt frikort inte ändras trots rättning av besöksavgift.

Kontaktuppgifter till patientkontoret

Region Jönköpings län
Verksamhetsstöd och service
Område ekonomi, hus 18
575 81 Eksjö
opv@rjl.se
Tfn: 010-243 50 40

Patienter från EU och utvandrade svenskar

Medlemskap som ingår i eFrikortstjänsten:

 • Medlem EU/EES/Konvention
 • Medlem skyddade personuppgifter

Medlemskap som inte ingår eFrikortstjänsten:

 • Medlem asyl
 • Medlem utland
 • Medlem utlandssvensk utan konvention

Avgifter som inte är högkostnadsgrundande

 • Patientavgift inom företagshälsovården
 • Patientavgift hos helt privata vårdgivare
 • Patientavgift som betalas av asylsökande
 • Patientavgift vid uteblivet besök/sent återbud
 • Besök som är hälsovård t.ex. vaccinationer, hälsokurva
 • Slutenvårdsavgift på sjukhus

Patientavgiften i Cosmic för uteblivet besök och sent återbud går inte över i webbportalen eFrikort. Avgift för hälsovård t.ex. vaccination, hälsokurva, se Registrering av ej frikortsgrundande avgifter.

Samtycke

Avgifter från andra vårdgivare ses endast som en klumpsumma med information om att registrering från annan vårdgivare finns. För att kunna se detaljer som är registrerade av annan vårdgivare måste man be om patientens samtycke. Exempelvis om patienten har frågor om vad som är registrerat i detalj. Kom ihåg att direkt efter du tagit del av informationen stänga samtycket igen.

OBS! Inget samtycke ska tas in från patienter med skyddade personuppgifter – patienten i fråga kan inte efterge sekretessen. Du ska alltså inte fråga om patientens samtycke utan hänvisa patienten till respektive vårdgivare.

Utträde

Patient som inte önskar att avgifterna ska registreras i eFrikortstjänsten kan begära utträde. Patienten ska då fylla i Blankett utträde eFrikort som finns under Relaterat innehåll till höger på denna sida.

Mer information

För personal:

För privata vårdgivare:

Se relaterade länkar: eFrikort – Elektroniskt frikort för sjukvård i Jönköpings län

För patienter och närstående:

Se relaterade länkar: Patientavgifter i Jönköpings län

Behöver du hjälp eller support

Tekniska frågor:

 • Skicka in ärenden via Tjänstekatalogen
 • Ring tfn: 010-241 41 41

Ekonomiska frågor och användarfrågor:

opv@rjl.se  
Tfn: 010-243 50 40

Överblivna remsor och frikort

Har ni överblivet material i form av remsor och frikort går det bra att skicka till:

Region Jönköpings län
Verksamhetsstöd och service
Område ekonomi, hus 18
575 81 Eksjö

Sidinformation

Innehållsansvarig

Angelina Ferm

Gäller från

2023-09-08

Version

2.0

Handlingstyp

Rekommendation

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänt av

Angelina Ferm

Dokument-ID

154505

Källa

Evolution